Søk | www.statped.no

Viser 961 - 970 av 973 treff.

 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...eller de kan ikke sette ord på det selv. Det finnes ulike skjemaer som foresatte eller ansatte i barnehagen eller skolen kan fylle ut. Samtidig kan det være lurt å observere barnet på de ulike arenaene, ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...til programmering. Et pedagogisk opplegg med ressursen kan berøre flere emner i Rammeplanen for barnehagens innhold: Telle ved bruk av navn, og gjenkjenne antall objekter i et sett Sekvensere hendelser på ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...lekekameratene må være av samme kjønn som det blinde barnet. Det er viktigere jo eldre barnet er.  Barnehagen må skjerme de som leker fra forstyrrelser. Pedagogen må se alle barna, bekrefte dem og være tilstede ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  10.06.2016 | Artikkel

  ...alvorlighetsgrad og karakter påvirker hvordan en person med autisme fungerer i hverdagen i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Det er omtrent fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen ...
 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  Snakk med andre fagpersoner som kjenner barnet #2: Observer for å kunne sette i gang med passende tiltak Øyebevegelser Hodekontroll og -bevegelser Motorikk (f.eks. gripe etter gjenstand, holde en gjenstand ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  og kan også gi barnet muligheter til å fortelle foreldre hjemme om opplevelser og hendelser i barnehagen. IKT skal ikke erstatte mellommenneskelig kommunikasjon, men kan fungere som et hjelpemiddel som ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  ...rette for god utvikling og opplæring, er det nødvendig å kartlegge den enkeltes synsfunksjon i barnehagen, på skolen, under lesing, skriving, orientering, kommunikasjon og lek. Noen ganger er kvalitative ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...alvorlighetsgrad og karakter påvirker hvordan en person med autisme fungerer i hverdagen i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Det er omtrent fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...store leverandørene legger mer og mer vekt på tilgjengelighetsfunksjoner i sine løsninger. Vi har tidligere omtalt både Apple, Android og Cromebook. Microsoft presenterte på BETT et inkluderende fokus på ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...mer krevende å konsentrere seg om å jobbe når det er mange syns- og lydinntrykk i rommet.  Aktuelle tiltak kan være: Ha en arbeidsplass som er noe skjermet for synsinntrykk. Klasserommet kan for eksempel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!