Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 171 - 180 av 767 treff.

 • Barn med ADHD og språkvansker i barnehagen. Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

  02.01.2019 | Artikkel

  ...ser også på felles kognitive årsaksfaktorer og noen prinsipper for pedagogisk tilrettelegging i barnehagen. Artikkelen er publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi  nr 1/2018 s. 6 -10. Torun Einbu ...
 • Individuelt tilpasset språkveiledning

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...og barnets kommunikative evner Å styrke barnets språkutvikling  Å veilede foreldrene for å utvikle tidlig samspill og kommunikasjon  Hvordan få tjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender ...
 • Mål 1

  02.12.2016 | Kapittel

  Barnehage- og skoleeiere får målrettede tjenester på det spesialpedagogiske området.
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...samhandling mellom barn i barnehagen. I artikkelen stilles følgende forskningsspørsmål: Hvordan deltar små barn med cochleaimplantat i interaksjoner med andre barn i barnehagen og hvordan skaper cochleaimplantat ...
 • Synstap og overganger i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...enda tidligere. Overganger er viktige milepæler for alle. For barn og unge med synshemming, er overganger ekstra kritiske, noe som gjør dem mer sårbare. Det er nødvendig å planlegge overgangen tidlig for ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  I barnehagen vil personalet kunne møte barn med en atferd som gir grunn til bekymring. Det kan være barn som er mer urolige, og aktive og mer ukonsentrerte og impulsstyrte enn forventet ut fra alder. Barna ...
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  Verktøy for barnehager til bruk i foreldresamtaler for å få kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling.   Å uttrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. En samtale mellom ...
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...går det siste året i barnehagen. Screening 20 spørsmål gir dermed et godt grunnlagfor å spore opp barn som trenger ytterligere språkutredning. Screening med 20 spørsmål gir barnehage og skole en stor grad ...
 • RI-5 (Risiko Indeks 5)

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsverktøy til å finne risiko for dysleksi i tidlig alder. Loga RI-5 birra davvisámegillii. Lågå RI-5 birra julevsábmáj. Ri-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggingsverktøy som brukes som en del ...
 • Øyestyring på data for barn i førskolen

  27.01.2016 | Video

  ...noen barn. Det er avgjørende å komme tidlig i gang. Se video om hvordan Linnea (5) fra Stjørdal bruker øyestyring på dataen.  Linnea er 5 år og går i Tussilago barnehage i Stjørdal. For henne kan bruk av ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!