Søk | www.statped.no

Viser 231 - 240 av 766 treff.

 • Ensidig hørselstap

  31.08.2016 | Artikkel

  ...har hørselstap taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelser Viktig med bevisstgjøring Tidligere la man liten vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselstap. Så lenge hørselen var god på ett øre ...
 • Stemmevansker hos barn

  15.02.2022 | Kapittel

  ...overbelastning av stemmen. Heshet rammer ofte utadvendte og aktive barn som prater mye. Barn som er svært for tidlig født og barn som har vært intubert, har større risiko for å utvikle langvarige stemmevansker fordi ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...inkluderende læringsmiljø rette oppmerksomheten mot lederrollen i barnehager og skoler og betydningen ledelse har for en inkluderende barnehage og skole utvikle de digitale mulighetene for å styrke adgangen ...
 • Visuell og konkret matematikk

  27.01.2016 | DVD

  ...av de viktigste grunnene til at en barn, unge og voksne strever med matematikk, er at den altfor tidlig blir veldig abstrakt. I filmmaterialet «Visuell og konkret matematikk» vies eksempler på hvordan ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg. Mål NTT har som formål: å kvalitetssikre tidlig og riktig medisinsk og funksjonell utredning av barn, unge og voksne med sjeldne tilstander og syndromer ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  Overgangene fra barnehage til skole og mellom grunnskole og videregående opplæring er sårbare prosesser. Tiltak rundt barn og unge med nedsatt hørsel krever langsiktig planlegging. Det er nødvendig med ...
 • Om e-læringskurset

  07.10.2020 | Tjeneste

  ...du overgangen frå barnehage til skole.  Å starte på skolen er ei stor hendig i livet. Da må laget rundt barn med nedsett høysel legge til rette for ein god og trygg overgang få barnehage til skole. Foreldre ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...med matematikk i barnehagen. Former, mønstre, flater og tall – matematikk finnes rundt oss overalt – også i barnehagen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter kan barnehagen legge til rette ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...blindt barn får jo ikke tilgang på bokstavene hele tida. Cliff: – Vi befinner oss i en barnehage Finnmark. Barnehagen ligger på et sted med praktfull beliggenhet, omringet av natur og utsikt til fjorden ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...kommunikasjon med andre mennesker. Det er av avgjørende betydning at samspill og kommunikasjon i hjemmet og barnehagen blir godt tilrettelagt og gjennomført. Barn med lettere grad av nedsatt hørsel og barn med ensidige ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!