Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 351 - 360 av 767 treff.

 • Utrede antatte eller påviste synsvansker

  17.06.2016 | Tjeneste

  Synsfunksjonen blir gjerne utredet på personens hjemsted. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  Erfaringer, stryker eller vansker på førstespråket: Hvilke språklige erfaringer har eleven hjemmefra, i barnehage eller skole? Har det være opplæring på andre språk enn hjemmespråket? Hvordan har utviklingen vært ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...avhengig av hvorvidt de kan gjøre seg nytte av språklyder eller ikke. Døve med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole Døve barn i Norge har som regel norsk tegnspråk (NTS) som sitt første- eller andrespråk ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...førskolen (Routman, 2003). Barna trenger å bade i litteratur og må leses for daglig – hjemme og på barnehagen. Denne erfaringen styrker språk- og begrepsinnlæring og tekstkunnskap. Den gir rammen for læring ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...moderate hørselstap.  Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Formål Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Innleiing

  06.04.2021 | Kapittel

  Eit nytt kapittel skal opnast. Det er viktig å legge til rette for ein trygg og god overgang frå barnehage til skole. Nokre gonger krevst det at dei vaksne rundt barnet førebur denne overgangen ekstra godt ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår 35 poeng eller mer (97. persentil), innebærer det at barnehagelæreren rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...hjelpemiddel for siste året i barnehagen og første året i skolen. Begrepsforståelse kan bidra til å gi svar på hvilke begreper det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med, både i barnehage og skole. For å forstå ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...til elever med redusert syn, og det er mye å velge mellom. For de aller yngste barna, gjerne fra barnehagen, er det vanligst med programmering av fysiske roboter. Roboter programmeres ved å trykker på knapper ...
 • Lappbehandling

  18.11.2011

  ...som ser uskarpt eller skjeler. Viktig å starte lappbehandling så tidlig som mulig Det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig for å oppnå et vellykket resultat. Behandlingen består ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!