Søk | www.statped.no

Viser 371 - 380 av 766 treff.

 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kan utvikle lek, kommunikasjon og språk hos barn i de første leveårene. Boken er skrevet for barnehageansatte, spesialpedagoger og foreldre. Temaene er småbarnspedagogikk, barnepsykologi, utviklingspedagogikk ...
 • – Får gjøre en forskjell for samiske barn Lone

  28.10.2022 | Artikkel

  ...som ansatt i Statped får anledning til å gjøre en forskjell for samiske barn og unge i skole og barnehage. – Jobben i Statped gir meg kontinuerlig mulighet for faglig utvikling og nye utfordringer. Grunnen ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  Disse barna blir fulgt opp videre i helsevesenet. Hvis barnet senere trenger spesifikk oppfølging i barnehage og skole, er det Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste (PPT) i kommunen som skal bistå med dette.
 • Faglig innlegg om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  ...ervervet hjerneskade. Målgruppe PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren, helsesektoren og ansatte i barnehage og skole. Mål Målet er kompetanseheving og kompetansespredning. Deltakerne skal få nødvendig kunnskap ...
 • Vi sprenger grenser

  22.01.2019 | Bok/hefte

  Prosjektets første fase har form av en serie pilotprosjekter organisert rundt enkeltbarn, både i barnehage og skole og i ulike deler av landet. Hensikten er å lære av disse prosjektene, slik at erfaringene ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...vekt på at audiopedagogisk fagkunnskap skal bidra til å endre og forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler.  Lytte- og talespråklig veiledning er en del av tjenesten.  Noen barn og elever trenger ...
 • Stress

  23.10.2019 | Kapittel

  Hverdagen i skole og barnehage vil oppleves som uoversiktlig, ustrukturert og uforutsigbar for en person som ikke får tilgang til informasjon, har kognitive begrensninger eller redusert evne til å være ...
 • Tigergjengen - bokserie for unge og voksne

  03.03.2016 | Bok/hefte

  ...foredrag om ulike tema knyttet til utviklingshemming, blant annet selvstendighet, læring, skole, barnehage, vennskap, kjærlighet, helse, bolig og foreldrerollen. Hver bok er på 32 sider og har store, fargerike ...
 • Autisme og pedagogikk

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...metodiske ideer og evidensbaserte metoder/praksiser. Autisme og pedagogikk henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder og andre fagfolk som møter barn med autisme/ASF i sitt arbeid ...
 • Hvem gjør hva? – på ASK-området

  05.06.2019 | Nettressurs

  Dette er en veileder for deg som er ansatt i barnehage eller skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar for personer med behov for ASK. Personer med behov for ASK har lite eller ingen talespråk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!