Søk | www.statped.no

Viser 381 - 390 av 766 treff.

 • Lett tilgjengelig ASK-opplæring

  06.12.2019 | Artikkel

  Der har Næsheim ASK som sitt arbeidsområde. Han opplever at ASK-kompetansen varierer i skole og barnehage. – Det er ikke lett å spre ASK-kompetansen, enkelte plasser er det kanskje et par barn som har behov ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kan utvikle lek, kommunikasjon og språk hos barn i de første leveårene. Boken er skrevet for barnehageansatte, spesialpedagoger og foreldre. Temaene er småbarnspedagogikk, barnepsykologi, utviklingspedagogikk ...
 • Faglig innlegg om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  ...ervervet hjerneskade. Målgruppe PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren, helsesektoren og ansatte i barnehage og skole. Mål Målet er kompetanseheving og kompetansespredning. Deltakerne skal få nødvendig kunnskap ...
 • Vi sprenger grenser

  22.01.2019 | Bok/hefte

  Prosjektets første fase har form av en serie pilotprosjekter organisert rundt enkeltbarn, både i barnehage og skole og i ulike deler av landet. Hensikten er å lære av disse prosjektene, slik at erfaringene ...
 • – Får gjøre en forskjell for samiske barn Lone

  28.10.2022 | Artikkel

  ...som ansatt i Statped får anledning til å gjøre en forskjell for samiske barn og unge i skole og barnehage. – Jobben i Statped gir meg kontinuerlig mulighet for faglig utvikling og nye utfordringer. Grunnen ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  ...av Nina Jakhelln Laugen. Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

  30.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst.  Temaer i artikkelen er: Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen ...
 • Prematuritet

  10.06.2020 | Kapittel

  ...barn som er for tidlig født eller et prematurt barn. Når barnet er født før 32 uker brukes betegnelsen meget prematurt barn og før 28 uker ekstrem prematuritet. Barn som er født for tidlig er mer utsatt ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...presentert under fire tematiske overskrifter. Det første temaet dreier seg om endringsarbeid i barnehage og skole, det andre handler om tilrettelegging for deltakelse og læring, det tredje om støtte til ...
 • Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning

  14.06.2016 | Seksjon

  Rådgivning og veiledning fra Statped til kommuner og fylkeskommuner med barnehager, skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste som innsatsområde skal bidra til endringer og forbedringer i pedagogisk praksis ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!