Til hovedinnhold
Viser 391–400 av 795 treff.
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utvikle sine ferdigheter på dette språket, men behersker det ikke fullt ut som opplæringsspråk i barnehage eller skole. Dette er ingen spesialpedagogisk utfordring, men det kan være behov for spesiell tilrettelegging ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...kode, legge grunnlaget for den formelle lese- og skriveopplæringen.   Noen viktige poeng er:  At tidlig start er viktig. Du må gi muligheter til lek med lyder og bokstaver fra barna er små. Om barnet ikke ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår 35 poeng eller mer (97. persentil), innebærer det at barnehagelæreren rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...hjelpemiddel for siste året i barnehagen og første året i skolen. Begrepsforståelse kan bidra til å gi svar på hvilke begreper det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med, både i barnehage og skole. For å forstå ...
 • Innleiing

  06.04.2021 | Kapittel

  Eit nytt kapittel skal opnast. Det er viktig å legge til rette for ein trygg og god overgang frå barnehage til skole. Nokre gonger krevst det at dei vaksne rundt barnet førebur denne overgangen ekstra godt ...
 • Om kartlegging og tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingsverktøyet i denne ressursen er ikke en «screening» som gjennomføres på alle barn i barnehagen. Det er et kartleggingsverktøy du kan benytte overfor barn du har en uttalt bekymring for. Det ...
 • Zoeys verden

  13.12.2021

  ...bo alene?  I filmen møter du i tillegg en rådgiver fra Statped og Zoeys førskolelærer i barnehagen. I barnehagen har de lagt til rette slik at hun skal ha best mulig forutsetninger for lek og kommunikasjon ...
 • Modulene i Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Kapittel

  DDI for barnehage og PPT Modul 1: Profersjonsfellesskap og inkludering Barnehagen som lærende organisasjon Teknologi - et redskap for inkludering Inkludering og spesialpedagogisk praksis Modul 2: Antall ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  Overgang mellom barnehage og skole Mål- god informasjon i overgangen Barn som utvikler skolefravær har ofte hatt utfordringer allerede i barnehagen. Det er derfor viktig at skolen får kunnskap om barnet ...
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  ...øvrige elever i klasse/skolen. De siste årene har det vært økende interesse for hvordan skoler og barnehager kan tilrettelegge for læring av ordkunnskap. Særlig har det vært interesse for å finne metoder ...