Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 795 treff.
 • Læring i samspill når en elev har hodeskade

  30.03.2016 | Artikkel

  Statpeds teoretiske basis, kunnskap og kunnskapsutvikling, samt konkret arbeid ute i skoler og barnehager. Statped ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  Overgang mellom barnehage og skole Mål- god informasjon i overgangen Barn som utvikler skolefravær har ofte hatt utfordringer allerede i barnehagen. Det er derfor viktig at skolen får kunnskap om barnet ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  Extrastiftelsen Corneliussen B., Skjærseth T. (2004) Blinde småbarn i barnehage, Spesialpedagogikk Drugli, M-B. (2014) Liten i barnehagen. Forskning. Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk Enge, J-E. (2016) ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...til elever med redusert syn, og det er mye å velge mellom. For de aller yngste barna, gjerne fra barnehagen, er det vanligst med programmering av fysiske roboter. Roboter programmeres ved å trykker på knapper ...
 • Informasjon om førstespråket/ morsmålet

  02.08.2023 | Kapittel

  ...med andre barn med samme førstespråk. Skjemaet består av spørsmål knyttet til fire områder: Del A. Tidlige milepæler/utviklingstrinn på førstespråket/morsmålet. Del B. Nåværende ferdigheter på førstespråket/morsmålet ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...laget jeg en liten rund ring hvor jeg satte opp noen symboler på den ringen. Så når vi gikk til barnehagen og skulle levere storesøster så hadde jeg med et symbol for butikk og et symbol for lysregulering ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...moderate hørselstap.  Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Formål Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Vi sprenger grenser

  22.01.2019 | Bok/hefte

  Prosjektets første fase har form av en serie pilotprosjekter organisert rundt enkeltbarn, både i barnehage og skole og i ulike deler av landet. Hensikten er å lære av disse prosjektene, slik at erfaringene ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  Disse barna blir fulgt opp videre i helsevesenet. Hvis barnet senere trenger spesifikk oppfølging i barnehage og skole, er det Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste (PPT) i kommunen som skal bistå med dette.
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kan utvikle lek, kommunikasjon og språk hos barn i de første leveårene. Boken er skrevet for barnehageansatte, spesialpedagoger og foreldre. Temaene er småbarnspedagogikk, barnepsykologi, utviklingspedagogikk ...