Søk | www.statped.no

Viser 411 - 420 av 767 treff.

 • N

  01.12.2011

  ...uregelmessige eller rytmiske bevegelser av øynene. Oftest medfødt eller på grunn av sterkt nedsatt syn fra tidlig barndom. Nærpunkt, den korteste avstand som øyet kan se skarpt på uten synshjelpemidler.
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...funksjonsevne, artikkel 24 Lov om barnehager § 19i Opplæringslovens § 2.16, § 3-13 og § 4A-13  Privatskoleloven § 3-14 Målgruppen for ressursen personale i barnehager, skoler, videregående opplæring og ...
 • Synstap og mobilitet

  09.06.2016 | Fagområde

  Opplæringsloven gir blinde og sterkt synshemmede rett til mobilitetsopplæring. Opplæringen starter allerede i barnehagen.
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  ...er svært ulike og krever individuell tilrettelegging i barnehage og skole. Det vil handle om tilpasning av opplæringen og organisering av barnehage – og skoletilbudet. I tillegg kan noen også ha store omsorgsbehov ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...og en administrativ forankring. Det ideelle er om alle som arbeider med barnet på skolen eller i barnehagen, blir enige om å prioritere arbeidet med følelser i en periode. Det betyr at følelser kan settes ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  85-90.  Kermit, P. S. (2018). Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole : Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning: NTNU Samfunnforskning AS. Malmqvist, ...
 • Laget rundt

  13.06.2022 | Kapittel

  ...ønsker å formidle. Derfor er det viktig å styrke kommunikasjonsmulighetene til hver enkelt både i barnehagen og skolen.
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  Det er viktig å avdekke hørselstap så tidlig som mulig, slik at tiltak kan bli igangsatt. Dette gjøres på sykehus for nyfødte og følges opp av helsestasjoner i ettertid. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...handlinger. Hele oppveksten er en læringsprosess.  Barn og unge som er blinde eller svaksynte, må så tidlig som mulig delta i dagligdagse aktiviteter sammen med familie og jevnaldrende. Dette er avgjørende ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...bygge et godt lag rundt barn og elever med ADHD er viktig for å gi god hjelp og tilrettelegging i barnehage og skolehverdag. Når vanskebildet er sammensatt kreves det tverrfaglig samarbeid med flere offentlige ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!