Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 441 - 450 av 767 treff.

 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...tolket samhandling, og hvordan de kan være en støtte for barna. I neste modul retter vi blikket mot barnehage og opplæring. Vi skal se noen eksempler på situasjoner med tolk og reflektere rundt hva som skjer ...
 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  ...hensiktsmessig å følge opp med tiltak tilpasset barnets fungering. Det er imidlertid positivt for barnehagemiljøet når det iverksettes tiltak av organisatorisk karakter fordi det er barn med konsentrasjonsvansker ...
 • Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

  21.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  Veilederen begrunner hvorfor det er viktig å kartlegge interesser med tanke på mål og innhold i barnehage- og/eller skoletilbud. Kartleggingsmateriellet kan bidra til at mange barn, unge og voksne med ...
 • Synstap og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  En synshemming kan gjøre det vanskelig å få oversikt over omgivelsene. Barnehage og skole må tilrettelegge omgivelsene og aktivitetene slik at alle kan delta. Her er noen grunnleggende regler for å inkludere ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...grunner til at barn har behov for særlig tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på grunn av konstitusjonelle ...
 • Eskil prater med hendene

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...læringsressursen"Mine tegn: Skolestart". Introduksjon Intro - Eskil prater med hendene Overgang barnehage - skole For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet begynte planleggingen halvannet år før Eskils ...
 • Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

  18.06.2016 | Tjeneste

  --EndFragment --> Målgruppe Målgruppen er pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  Kompetanseløftet startet høsten 2020 og skal vare i fem år. Det omfatter ansatte i barnehager og skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre tjenester som inngår i laget rundt barna og elevene. Marit ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...være oppmerksomt til stede søke å gå inn i felles meningsskapende handlinger med fysisk nærhet I barnehage og skole må de ansatte kjenne opplærings- og utviklingsmål som kan være innenfor rekkevidde pedagogiske ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  ...og elever med varige, komplekse og omfattende behov når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehager og skoler trenger vår spisskompetanse, sier Annemarie Bechmann Hansen, Statpeds direktør. Statped ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!