Søk | www.statped.no

Viser 461 - 470 av 766 treff.

 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...utvikle sine ferdigheter på dette språket, men behersker det ikke fullt ut som opplæringsspråk i barnehage eller skole. Dette er ingen spesialpedagogisk utfordring, men det kan være behov for spesiell tilrettelegging ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...fødselsdato). De var seks uker for tidlig fødte. Vi møter også familien Mangseth Hornes, som har Stian på sju måneder (etter fødselsdato), og som var ni uker for tidlig født. Vi møter familiene hjemme når ...
 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  Barn bør fra tidlig alder lære å håndtere digitale verktøy og forstå hvordan de kan brukes og manipuleres. Selv ganske små barn kan håndtere kamera, og med litt støtte fra voksne se hvordan et bilde kan ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  Hverdagsbyen er et eksempel på hvordan barn i barnehagen på en praktisk og digital måte kan lære om programmering. Inkludering i barnehagen handler blant annet om tilrettelegging for sosial deltakelse ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...læringsinnhold i barnehage og skole. Slik får alle gode muligheter for læring og deltakelse. Mål med utredning og vurdering Den viktigste målsetningen i vurdering eller utredning i barnehagen, skolen eller ...
 • Visuelt orientert undervisning

  02.04.2018 | Artikkel

  Definisjon av et visuelt orientert læringsmiljø Et visuelt orientert læringsmiljø, om det er en barnehage eller klasserom på ungdomstrinnet, formidler kunnskap og informasjon gjennom den visuelle kanalen ...
 • Toktok

  21.02.2020 | Nettressurs

      Toktok består av bøker, spill, nettressurs og fire apper. Toktok egner seg for alle barn barnehagealder og er godt tilrettelagt for barn med behov for ekstra støtte i språkutviklingen. I nettressursen ...
 • Kva er best for barnet?

  06.04.2021 | Kapittel

  ...bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane blir viktig informasjon gitt ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og teknologi

  20.11.2018 | Artikkel

  ...forskjellen fra andre papirbaserte kommunikasjonshjelpemidler. Her kan du se en erfaringsfilm fra barnehage i bruk av Pegasus som er et enkelt ferdiglaget   kommunikasjonsverktøy. Det finnes likevel noen ...
 • Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

  01.06.2017 | Artikkel

  ...år (flere av studiene inkluderte deltakere fra barnehage/grunnskole til videregående skole) i ulike kontekster (inkluderende opplæringstilbud i barnehage og skole, spesialavdelinger og spesialklasser i ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!