Til hovedinnhold
Viser 471–480 av 800 treff.
 • Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

  02.02.2016 | Veileder

  ...som jobber med elever med en ervervet hjerneskade. En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen.  Emner Ervervet ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  24.05.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn.  Det gir en oversikt over en persons ulike kommunikasjonsuttrykk. En slik kartlegging ...
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsmaterialet er at lærere får kartlagt barna, slik at eventuelle språklige utfordringer oppdages på et tidlig stadium. Kartleggingsprøven gir også en indikasjon til lærere om hva eleven trenger å jobbe mer med ...
 • Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

  07.04.2022 | Artikkel

  ...kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv prosessering ...
 • Norsk betegnelse for vansker med språk

  30.12.2022 | Artikkel

  ...språkforstyrrelser (DLD) benyttes som ny betegnelse på vedvarende vansker med språk hos barn og unge (tidligere kalt spesifikke språkvansker, SSV). Frem til nå har norske barn og unges vansker med språk blitt ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...og oversikt som gjør hverdagen forutsigbar, avgjør om barn med autisme trives og utvikler seg i barnehagen. Dette gjelder uavhengig av hvordan de fungerer kognitivt. De fleste opplever at det er krevende ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...aktivitetene. TegnKort egner seg godt til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Se udir.no/rammeplan for barnehagen/språkveileder. TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke ...
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...utvikle sine ferdigheter på dette språket, men behersker det ikke fullt ut som opplæringsspråk i barnehage eller skole. Dette er ingen spesialpedagogisk utfordring, men det kan være behov for spesiell tilrettelegging ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  ...tverrfaglig. Det er kommunens basis for å ta imot kompetanseløftet. – Vi har felles ledelse for barnehage, skole og livsmestring. Nå styrker vi systematisk forbindelsene på tvers, forklarer Aas. Indre Østfold ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...rutiner gir forutsigbarhet og faste gjøremål som gjentas gir oversikt over hva som skal skje. Mange barnehager har en visuell dagsplan med bilder av de ulike aktivitetene. Dette kan gi oversikt og trygghet ...