Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 501 - 510 av 767 treff.

 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...unge med hørselshemming".  Barn og unge med store og små hørselstap strever ofte mer enn andre i barnehagen og på skolen. Hørselshemmede barn og unge kan ha lett nedsatt hørsel, alvorlig nedsatt hørsel eller være ...
 • R

  01.12.2011

  ...opphopninger av pigment i øyebunnen. Retinoblastom, ondartet svulst utgått fra netthinnen. Viser seg i de tidlige barneår. Retinopathia, ikke inflammatorisk sykdom i retina f.eks. ved sukkersyke eller høyt blodtrykk ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...vil tilrettelegging av det fysiske miljøet gjøre det enklere å ta seg fram i omgivelsene. Tidlig innsats Tidlig veiledning og oppfølging av den synshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...diagnosen. Dette gjelder både tidspunkt når symptomene oppstår og alvorlighetsgraden av symptomer. Tidlige symptomer på synsnedsettelse er lysømfintlighet og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser).  Synsvanskene ...
 • Microcephali

  10.06.2020 | Kapittel

  ...forekommer ved mange ulike sykdommer og syndromer. Microcephali kan skyldes en infeksjon hos fosteret tidlig i graviditeten som skader fosterets hjerne. Årsaken til en slik infeksjon kan være cytomegalusvirus ...
 • Tiltak

  19.03.2021 | Artikkel

  Hovedprinsippet med tidlig innsats for barn med CVI er å minimere påvirkningen på barnets utvikling, legge til rette for selvstendighet, minimere sosiale vansker og øke livskvaliteten. Tiltak for å minimere ...
 • Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

  03.02.2016 | Nettressurs

  ...underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs. Ca. 30 ...
 • Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...mulig etter at Statped har fått en henvendelse. Mål Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer ...
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsmaterialet er at lærere får kartlagt barna, slik at eventuelle språklige utfordringer oppdages på et tidlig stadium. Kartleggingsprøven gir også en indikasjon til lærere om hva eleven trenger å jobbe mer med ...
 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  ...tjenester fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Strakstiltak er en del av arbeidet med forebygging og tidlig innsats overfor barn, unge og voksne og er med å fange opp dem som trenger hjelp og støtte. Strakstilbudet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!