Søk | www.statped.no

Viser 521 - 530 av 766 treff.

 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  19.08.2021 | Tema

  ...blindhet. Målgruppen er pedagoger i grunnopplæringen, men innholdet er også relevant for pedagoger i barnehagen.
 • Synshemming før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  I Norge går de fleste barn i barnehagen før skolestart. Dette gjelder også for barn med synshemming. Personalet har derfor en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer for å fremme utvikling og læring ...
 • Husebys tegnepakke

  11.11.2015 | Konkret materiell

  ...kan bruke de forskjellige redskapene i Husebys tegnepakke.  Tegnepakken kan brukes både hjemme, i barnehagen og i skolen, og av alle aldersgrupper. Annelise Qvale og Lisa Yayla. Statped (utgivelsesår: ...
 • Statped og mobilitet

  09.06.2016 | Artikkel

  Statped veileder ansatte i PP-tjenesten, barnehager, skoler og voksenopplæring i mobilitet. Statped arrangerer kurs i mobilitet etter behov. Kursene er for personer som har en alvorlig synsnedsettelse ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...strategiske tiltak for å utvikle digital infrastruktur og digitalisering generelt av skoler og barnehager ...
 • Kártenavdnasat

  12.12.2017 | Video

  ...er. En sentral del av prosjektarbeidet har vært å invitere fagpersoner fra blant annet samiske barnehager og skoler for å bygge, dele og løfte kompetansen i det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  Samlingsstunden i barnehagen kan være en god arena for å inkludere hvis den tilrettelegges godt. I mange barnehager har samlingsstunden en viss struktur, noe som gjør den forutsigbar og trygg. Gode ti ...
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...som er barnehagelærer, vurderer hva det enkelte barn med oppmerksomhetsproblemer trenger av forberedelser. Noen barn trenger flere og hyppige forberedelser for å avslutte. For barn i barnehagealder, og for ...
 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  Tidlig i barns utvikling kjennetegnes kontakt av fysisk nærhet. Den voksne svarer på barnets smil, stemme, gjesping, vugging og veiving med hendene, slik at barnet oppfatter det. Avstanden er med andre ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...andre. De yngste barna uttrykker seg tidligere med hender og ansiktsuttrykk enn muntlig språk. Små barn omgitt av tegnspråk, kan dermed kommunisere med omgivelsene tidligere med tegn enn med talespråk. Lær ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!