Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 551 - 560 av 767 treff.

 • Inverterte farger

  15.10.2021 | Kapittel

  Forskjellen på disse to ser du i bildet under hvor smart invertering er til venstre.   Som nevnt tidligere kan man også endre farger med valg under funksjonen Zoom, men da kun når Zoom er aktivert.  OPPGAVE: ...
 • Strakstilbud ved hørselstap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år. Mål Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner ...
 • Hva er Tourettes syndrom?

  03.11.2021 | Kapittel

  ...forekomme på diagnosetidspunkt. Det er tilstrekkelig at det beskrives at det har vært til stede tidligere. Det vanlige er at tics kommer og går. De endrer seg i karakter, kan forsvinne i perioder og så ...
 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  ...både trykt og digitalt materiell for inspirasjon til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. I Språkkista er det en ord - og billedbank med 300 ord fordelt på ti temaer.  De ti temaheftene ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...den enkelte barnehage og skole har en kultur og holdning der inkludering er grunnlaget for all pedagogisk virksomhet heller enn noe som kommer i tillegg for enkelte barn eller elever. Barnehagen og skolen ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...med synshemming er nødvendig for å sikre at de får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og på skolen. Voksnes rolle og holdning har stor betydning, og her er støttelærer og assistenters ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...synstapet ved å benytte berøringssansen, og de bruker punktskrift og/eller annet taktilt materiell i barnehage og skole. Vi har gode erfaringer med å bruke følelsesgjenstander i følelsessamtalene, men bruken ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: Tidlig erfaring med at nærpersoner leser og skriver og har nytte og glede av det. Eleven oppnår fordeler ...
 • Samlingsstund

  28.08.2014

  Den tradisjonelle samlingsstunden som aktivitet er ofte fast innarbeidet i daglige barnehagerutiner, og er en felles start på dagen. Faste aktiviteter gir god forutsigbarhet for alle barn. Samlingsstunden ...
 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...kan gjennomføres Deltagelsesplaner Målgruppen for heftet er faglige team i boliger, dagsentra, barnehager, skoler og sykehjem. Statped Espen Ursin ved Oslo Voksenopplæring Nydalen og Knut Slåtta ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!