Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 561 - 570 av 767 treff.

 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...kan gjennomføres Deltagelsesplaner Målgruppen for heftet er faglige team i boliger, dagsentra, barnehager, skoler og sykehjem. Statped Espen Ursin ved Oslo Voksenopplæring Nydalen og Knut Slåtta ...
 • Nedlasting og bruk av apper og programvare

  29.04.2020 | Kapittel

  ...apper og programvare som vi omtaler, lagrer personopplysninger. Det innebærer at når skoler og barnehager laster ned og tar i bruk apper og programvare, er skole- og barnehageeiere ansvarlig for å ivareta ...
 • Matematikkvansker-teori og tiltak

  28.05.2018 | Veileder

  ...i veilederen kan anvendes på elever i grunnskolen og videregående opplæring, men også ansatte i barnehager og andre interesserte kan ha nytte av den. Veilederen beskriver roller og ansvarsfordeling mellom ...
 • E-læring - Fra ord til orden

  28.01.2022 | Tema

  ...vil erfaringer fra gaming, eller dataspill bli brukt som eksempel, men andre erfaringer som lek i barnehagen, konkrete prosjekter i skolen, eller arbeidsoppgaver i fagopplæring/ bedrift for ungdom eller voksne ...
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  ...øvrige elever i klasse/skolen. De siste årene har det vært økende interesse for hvordan skoler og barnehager kan tilrettelegge for læring av ordkunnskap. Særlig har det vært interesse for å finne metoder ...
 • Læring i samspill når en elev har hodeskade

  30.03.2016 | Artikkel

  Statpeds teoretiske basis, kunnskap og kunnskapsutvikling, samt konkret arbeid ute i skoler og barnehager. Statped ...
 • Vedvarende tretthet

  10.02.2020 | Kapittel

  ...faktorer som påvirker (f.eks. støy, lys, m.m.) Ha et rom barnet/eleven kan trekke seg tilbake til på barnehagen/skolen   ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ​Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...og pakket den. Dette gjorde vi også sammen med hele barnegruppen. Da vi hadde kommet tilbake til barnehagen, tegnet og dramatiserte vi det vi hadde gjort og opplevd. Dersom vi hadde kjørt t-bane, satte vi ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et tidligere foster har hatt syndromet, får som regel genetisk veiledning. Risikoen for å få et barn til med ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!