Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 786 treff.
 • Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

  03.02.2016 | Nettressurs

  ...underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs. Ca. 30 ...
 • Sånn er livet - 7 år etter

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...jenter med ADHD på best mulig måte: Utredningen må være en del av tiltaket. Diagnosen må komme så tidlig som mulig. Foresatte må oppleve å bli tatt på alvor med sin bekymring. Medisinering er et selvfølgelig ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  Networks Noteringshefte kom i ny norsk utgave juni 2010. Den reviderte utgaven er tilsendt alle som tidligere har kjøpt Social Networks. Amerikanske AugComInc har gitt svar på sentrale spørsmål om Social Networks ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et tidligere foster har hatt syndromet, får som regel genetisk veiledning. Risikoen for å få et barn til med ...
 • Multifunksjonshemming – interessekartlegging

  23.11.2023 | Publikasjon

  ...sansekanalene er valgt fordi de sansemessige kvalitetene i stimuli og aktiviteter ofte fenger personer på tidlige utviklingstrinn / med multifunksjonshemning. I øverste rubrikk under hver kategori er det listet ...
 • Erfaringer gjort med tall og Su Doku

  28.06.2022 | Kapittel

  I mitt arbeid med slagpasienter i en relativt tidlig fase og med ganske omfattende skader både språklig og på andre kognitive områder, er det å arbeide med tall noe jeg ofte starter med. Mange som er helt ...
 • Hvorfor omvendt undervisning?

  17.08.2022 | Kapittel

  ...følge opp elever  Omvendt undervisning frigjør tid til å følge opp hver enkelt elev. Den tiden du tidligere brukte på å forklare nytt fagstoff i fellesskap i klasserommet brukes nå til elevaktivitet. Du kan ...
 • Feil bruk av stemmemusklene kan gi langvarige problemer

  19.10.2016 | Artikkel

  ...pasientene. Dette var som forventet, men viktig å få dokumentert, sier Karlsen og utdyper: – Det har tidligere vært en diskusjon om pasienter må ha en medisinsk diagnose for å ha rett til oppfølging av logoped ...
 • Å spise kan være vanskelig

  23.05.2017 | Kapittel

  ...spise være uttrykk for et ønske om mer kontroll og oversikt. For de minste barna, og for barn på et tidlig utviklingsnivå, er kanskje dette en av de få mulighetene de har til å påvirke omgivelsene. Barn spiser ...
 • Utforsk konstruert handling

  07.03.2023 | Kapittel

  ...hvor det kan settes inn konstruert handling. Elevene kan også bruke egne tekster de har spilt inn tidligere til denne oppgaven.