Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 611 - 620 av 767 treff.

 • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...for å kartlegge personens ønsker og mål med oppfølgingen. Det anbefales at skjemaet tas i bruk så tidlig som mulig i samarbeidet. Idé til skjemaet er fra Guitar & MgCauley: Treatment of Stuttering ...
 • Down syndrom (Trisomi 21)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...det indre øret, ofte kombinert med en kronisk infeksjonstendens. Personer med Downs syndrom får tidligere aldersbetingede hørselstap, presbyacusis, enn andre. En antar at mange vil ha behov for høreapparat ...
 • Elever med vansker i matematikk - en veileder i utredning og tiltak

  27.01.2016 | Veileder

  Veilederen er et verktøy for lærere og PP-tjeneste i å forstå og hjelpe elever med en vanske som tidligere har blitt viet liten oppmerksomhet. Veilederen “Elever med vansker i matematikk” er primært utviklet ...
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  I boken finnes en rekke autentiske, pedagogiske fortellinger. Noen fortellinger beskriver hvordan tidlig og målrettet innsats gir langsiktige og positive resultater. Andre fortellinger handler om lite gjennomtenkte ...
 • B

  30.11.2011

  ...korioidea og retinas pigmentepitel. Buphthalmus, forstørret øye på grunn av grønn stær (glaukom) i de tidlige barneår, Hydrophthalmus.
 • Eksempler på apper som organiserer og lagrer skolearbeidet

  23.10.2019 | Kapittel

  ...tekst, bilde, video, tale og hyperlenker. Når boka er ferdig, overføres den til Bøker (iOS app, tidligere iBooks) og lagres i biblioteket i appen Bøker. Book Creator rommer mange muligheter for støtte og ...
 • Begrensninger og utfordringer i BrailleBack

  12.05.2015 | Kapittel

  ...apper er en del nettlesere og apper for lesing av bøker. Vi har registrert at en del apper som tidligere ikke viste hovedinnholdet i BrailleBack har blitt endret slik at de nå viser hovedinnholdet på leselist ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...har ofte hjernsynsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...aktivitetene som ble gjennomført i mindre gruppe burde ta utgangspunkt i hennes interesser. Ida hadde tidligere uttrykt at hun drømte om å bli filmregissør og dette tok spesialpedagogen tak i. Spesialpedagogen ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!