Til hovedinnhold
Viser 631–640 av 795 treff.
 • Trinn 9 En eller to komplette/fullstendige setninger

  30.05.2023 | Kapittel

  ...setningen. Eks. Pappa komer jem om to dager Star WARs er kul og bra Personer på dette trinnet er tidlig alfabetisk lesere og skrivere. De trenger konvensjonelle lese- og skriveaktiviteter – og de trenger ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et tidligere foster har hatt syndromet, får som regel genetisk veiledning. Risikoen for å få et barn til med ...
 • Multifunksjonshemming – interessekartlegging

  23.11.2023 | Publikasjon

  ...sansekanalene er valgt fordi de sansemessige kvalitetene i stimuli og aktiviteter ofte fenger personer på tidlige utviklingstrinn / med multifunksjonshemning. I øverste rubrikk under hver kategori er det listet ...
 • Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

  03.02.2016 | Nettressurs

  ...underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs. Ca. 30 ...
 • Sånn er livet - 7 år etter

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...jenter med ADHD på best mulig måte: Utredningen må være en del av tiltaket. Diagnosen må komme så tidlig som mulig. Foresatte må oppleve å bli tatt på alvor med sin bekymring. Medisinering er et selvfølgelig ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  Networks Noteringshefte kom i ny norsk utgave juni 2010. Den reviderte utgaven er tilsendt alle som tidligere har kjøpt Social Networks. Amerikanske AugComInc har gitt svar på sentrale spørsmål om Social Networks ...
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...elevenes hoder. Da kan man oppnå noe av det samme resultatet som man får med spaltepanelet. I barnehagene vil dette også kunne være et godt hjelpemiddel. Barna der er imidlertid mindre i høyde og har lysere ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...oversikt over at det snart er natt og barnet skal sove. At de samme situasjoner skjer hver dag i barnehagen, er en pedagogisk styrke som bør utnyttes. Rutiner gir trygghet og kan hjelpe til å danne forestillinger ...
 • Innledning

  19.08.2021 | Kapittel

  Primærmålgruppa for denne ressursen er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen.
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  ...ved å vise symboler eller konkreter sammen med det du formidler verbalt.  Veiled de andre barna i barnehagen om hvordan de best kan kommunisere med barnet. La gjerne andre barn få bruke symboler til barnet ...