Søk | www.statped.no

Viser 641 - 650 av 767 treff.

 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Europe: Implications for Professional Development and Training.» Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...ordene du har lært tidligere, styrkes hukommelsen for ordene.  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ...
 • Tolking, en dans for tre

  02.11.2021 | Kapittel

  Barna vi har møtt har en klar forståelse av at tolken hadde andre oppgaver enn de andre voksne i barnehagen. En tolk skal ikke selv delta i samtalen. Tolken skal opptre upartisk, eller topartisk, og tolke ...
 • Samisk dukke - samiskspråklig dukke

  04.02.2019 | Konkret materiell

  ...tilpasninger og sosial interaksjon i samspill med andre. Barnet kan leke med dukka hjemme og i barnehagen. Dukka egner seg fint også for barn som har behov for ekstra språkstimulering Statped og Sametinget ...
 • Lávllagirji veahkkegielain / Sangbok med tegn-til-tale

  11.02.2020 | Bok/hefte

  Tegn som vi har valgt ut er tegn som oftest brukes i tegn-til-tale. Sangboken passer for barn i barnehagen og de første årene i grunnskolen. Utgitt: 2011 Revidert: 2018 ISBN: 978-82-9204-476-6 Kirsten ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilstedeværelse og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger. Tilbud I barnehager og skoler er det nødvendig å utvikle tilbud som i høy grad er skreddersydd til den enkeltes forutsetninger ...
 • Tolking og barn, Hvordan snakke sammen via tolk?

  18.11.2021 | Video

  ...deltakelse via tolk. Til ressursen er det også laget en digital bok om Krølle som møter tolk i barnehagen. Boka kan være fin å bruke i samtaler med barn om tolking. Innlegget vil være nyttig for alle som ...
 • Snarvei til: Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning

  25.04.2019 | Veileder

  ...skjermforstørring. Primærmålgruppa er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen. Appene og verktøyene hvor tilgjengelighet er vurdert: Bee-Bot ...
 • Vi gjør kunnskap tilgjengelig

  02.12.2016 | Kapittel

  ...det spesialpedagogiske området. Det gjelder særlig for ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehager og skoler i deres arbeid med å skape inkluderende læringsmiljøer. I formidlingsarbeidet tar vi ...
 • Hører du meg nå?

  03.02.2017 | Veileder

  (HA). Det anbefales ofte at man kommer i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen. Da blir både barnet med CI og de barna som skal begynne i samme skole, vant til å bruke slik utstyr ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!