Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 785 treff.
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  I boken finnes en rekke autentiske, pedagogiske fortellinger. Noen fortellinger beskriver hvordan tidlig og målrettet innsats gir langsiktige og positive resultater. Andre fortellinger handler om lite gjennomtenkte ...
 • Vi lager hus

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...utfordring. Det er stor sannsynlighet for at du aldri har arbeidet med barn med denne funksjonshemningen tidligere. Vi har derfor utarbeidet en liten ”startpakke” til deg. Opplegget er laget på grunnlag av erfaringer ...
 • Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...språkforstyrrelser etter en hjerneskade. Afasi er språkforstyrrelser etter hjerneskade hos en person som tidligere har levd med et normalt, fungerende språk. Språkforstyrrelsene rammer ikke bare ett individ. Det ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker JAWS

  24.11.2016 | Artikkel

  ...fokus på riktig sidetall! Sidesøket søker bare framover. Ønsker du å søke bakover i boka, til ei tidligere side, er det enklest å trykke Ctrl+Home når du er i sidesøkdialogen. Da setter du fokus på side ...
 • Når ørene virker, men hjernen ikke forstår

  18.06.2019 | Bok/hefte

  ...gi en oversikt og et oppslagsverk som kan hentes frem ved behov, for å lære mer eller oppdatere tidligere kunnskap. Heftet kan brukes som et oppslagsverk, gjerne under utredning eller lyttetrening. Prosjektgruppen ...
 • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...for å kartlegge personens ønsker og mål med oppfølgingen. Det anbefales at skjemaet tas i bruk så tidlig som mulig i samarbeidet. Idé til skjemaet er fra Guitar & MgCauley: Treatment of Stuttering ...
 • Tilgang til skriving med alternative blyanter

  30.05.2023 | Kapittel

  Måten barn skriver på, på et tidlig nivå, kan være ulike varianter av "skribling" eller "lekeskriving". Det kan være kruseduller og bokstavlignende figurer på et ark, det kan etter hvert være ordentlige ...
 • — Det trengs mer kunnskap om flerspråklighet

  15.08.2023 | Artikkel

  ...variasjon Hun nevner også andre utfordringer, som at flerspråklige barn gjerne kan ha et fortrinn i tidlig leseopplæring, en hypotese som kan forklare dette er at det oppmerksomhetsskiftet man er avhengig ...
 • Innledning

  19.08.2021 | Kapittel

  Primærmålgruppa for denne ressursen er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen.
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...oversikt over at det snart er natt og barnet skal sove. At de samme situasjoner skjer hver dag i barnehagen, er en pedagogisk styrke som bør utnyttes. Rutiner gir trygghet og kan hjelpe til å danne forestillinger ...