Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 787 treff.
 • Lávllagirji veahkkegielain / Sangbok med tegn-til-tale

  11.02.2020 | Bok/hefte

  Tegn som vi har valgt ut er tegn som oftest brukes i tegn-til-tale. Sangboken passer for barn i barnehagen og de første årene i grunnskolen. ISBN: 978-82-9204-476-6 Kirsten Wirkola, Anne Dagmar Biti ...
 • Samisk dukke - samiskspråklig dukke

  04.02.2019 | Konkret materiell

  ...tilpasninger og sosial interaksjon i samspill med andre. Barnet kan leke med dukka hjemme og i barnehagen. Dukka egner seg fint også for barn som har behov for ekstra språkstimulering. Statped og ...
 • Tolking, en dans for tre

  07.06.2023 | Kapittel

  Barna vi har møtt har en klar forståelse av at tolken hadde andre oppgaver enn de andre voksne i barnehagen. En tolk skal ikke selv delta i samtalen. Tolken skal opptre upartisk, eller topartisk, og tolke ...
 • Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...skrevet for foreldre, pedagogar, tilsette i PPT, helsestasjonar og andre medisinske institusjonar, barnehagar, utdanningsinstitusjonar, statlege støttesystem og andre interesserte. Dette er ein publikasjon ...
 • Bøker

  21.09.2023 | Kapittel

  ...punktskrift og/eller taktile bilder (bilder som man kan oppfatte via berøringssansen). Familier og barnehager kan gratis låne bøker tilrettelagt for barn med synshemning på Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker. DLD er en usynlig vanske som kan forveksles med oppmerksomhetsvansker ...
 • Vansker med å snakke og forstå

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker. Forskere vet ikke nøyaktig hva utviklingsmessige språkforstyrrelser ...
 • Bøyer

  10.02.2023 | Kapittel

  Vogt- Svendsen og Bergman, 2007), noen utvalgte av disse beskrives her: Punktbøyer er en av de vi tidligere omtalte som tidslinjer. Vi kan bruke B-hånd til punktbøyer der passiv hånd plasseres foran kroppen ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...har ofte hjernsynsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...aktivitetene som ble gjennomført i mindre gruppe burde ta utgangspunkt i hennes interesser. Ida hadde tidligere uttrykt at hun drømte om å bli filmregissør og dette tok spesialpedagogen tak i. Spesialpedagogen ...