Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 681 - 690 av 767 treff.

 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  Når diagnosen JNCL er stilt, må mange forhold rundt eleven tilrettelegges. Det er viktig å komme tidlig i gang. Eleven vil miste mange av sine funksjoner og ferdigheter. Ny innlæring kan være krevende ...
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...rammer og støtte styrker vi muligheten for at barna kan delta selvstendig i undervisningen og i barnehagen, med overskudd til å konsentrere seg om det faglige innholdet og det sosiale samspillet. Det blir ...
 • SIM - samisk kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...standardisert for barn fra 2 1/2 til 6 1/2 år. Standardiseringen ble gjennomført med 144 barn i samiske barnehager. SIM blir distribuert av Davvi Girji SIM er utviklet av SEAD med finansiering av Sametinget.
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...i ulikt organiserte skoletilbud. Vi håper at leseren sitter igjen med en større forståelse for barnehagens og skolens oppgave overfor denne viktige gruppen etter å ha lest boka. Turid Horgen mfl ...
 • Syn og teknologi

  09.06.2016 | Artikkel

  Førskolealder Vi må tilrettelegge slik at barn i førskolealder med synshemninger kan delta i aktiviteter i barnehagen og i fritiden. Hjelpemidler som lydbokspiller og forstørrende TV, kan fremme inkludering, utvikling ...
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  ...synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle rom har en etterklangstid, eller ekko. Dersom etterklangstiden ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  Barnehagens og skolens oppgave er å gi barn, unge og voksne med utviklingshemming et pedagogisk tilbud som er tilrettelagt for deres forutsetninger, og av samme kvalitet som det som gis andre. Skal elever ...
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...egenomsorg Med noen tilpasninger kan IOP-en også brukes som individuell utviklingsplan (IUP) i barnehager. Knut Slåtta Statped ...
 • Nattland oppveksttun, Merkurvegen 30, 5098 Bergen

  27.06.2017 | Artikkel

  Statped lokale for elevar og foreldre som skal lære teiknspråk. Statped samarbeidar også tett med barnehagen for barn under opplæringspliktig alder som lærer teikn. Kontakt resepsjonen om du er usikker på ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  ...representert.  Hvordan virker AV1  Se filmen nedenfor laget av No Isolation. Jonas og hans AV1 Skoler og barnehager kan leie en AV1 over kortere eller lengre tid avhengig av elevens behov. Personvern og sikkerhet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!