Søk | www.statped.no

Viser 721 - 730 av 766 treff.

 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...del grunnleggende grammatiske begreper og dermed kan være med og snakke om språk. Dette kan læres tidlig ved å bruke riktig terminologi og gjennom lek. Som et eksempel kan leker som Mitt skip er lastet ...
 • Hvordan komme i gang med en samtaletime?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...lengte etter grue meg forvirret, usikker hvordan kjennes det for deg når vi sier til de andre i barnehagen/klassen at du ikke serså godt? hvordan kjennes det for deg når noen sier eller spør om du er blind ...
 • – Får lede dyktige dedikerte ansatte

  29.11.2022 | Artikkel

  ...videreutdanning i digitalisering, kunsthistorie og acceptance and commitment therapy (ACT). Hun har jobbet i barnehager, PP-tjenesten og i Statped. De fleste år som leder. Heidi Enger Hun trekker fram faglig fordypning ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...nå er oversatt og tilpasset til sørsamisk som et svært nyttig redskap for både helsestasjonen og barnehagen til å følge opp sørsamiskspråklige barns språkutvikling. Språkkartleggingen er finansiert av Sametinget ...
 • Prowise Presenter

  16.09.2019 | App

  ...eller delta gjennom ProConnect på en du har opprettet Lag digitale historier i samlingsstund i barnehagen. Under verktøy kan du legge inn bakgrunner, symboler og lyder Målingsverkøyene er fine å bruke ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...til norske språklyder.  Denne artikkelen er tilrettelagt fra "Veiene", Pritchard & Zahl 2013.  I barnehagen kan man stimulere og oppmuntre det hørselshemmede barnet slik at det står godt rustet til å påta ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...reflektere jevnlig og systematisk over etiske problemstillinger og dilemmaer. Derfor bør alle skoler og barnehager som gir tilbud til personer med multifunksjonshemming, ha møteplasser for å drøfte og reflektere ...
 • Informasjonsdeling på Facebook

  27.01.2022 | Kapittel

  ...innhold og ressurser på statped.no tjenester og tilbud fra oss til pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehager, skoler, foreldre og andre i laget rundt barn og elever Vi svarer på henvendelser i arbeidstiden ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...funksjonsnivå har alle rett og plikt til opplæring. Statped skal i samarbeid med kommunar, skolar og barnehagar arbeide for gode inkluderande læringsmiljø. For at skolen skal famne alle barn må den opne for ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...voksne i situasjonen. Selv om samtalen går via tolk, må den som møter barnet på helsestasjonen, i barnehagen, på trening osv., ha sin oppmerksomhet rettet mot barnet.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!