Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 787 treff.
 • Visuell og fysisk orden og oversikt

  22.08.2023 | Kapittel

  ...å bli kjent i et lite område om gangen gir trygghet. Les om synstap og fysisk tilrettelegging i barnehagen Les om hvordan legge til rette for personer med nedsatt syn ...
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...aktiviteter Noen elever trenger derimot mer av de språkstimulerende aktivitetene de kjenner fra barnehagen. I begynneropplæringen er det derfor nødvendig å sette av tid til dette parallelt med lese- og ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en person til å kommuniser effektivt, når tradisjonelle måter å ...
 • Forstørrende tv

  02.10.2023 | Kapittel

  ...med mange funksjoner det er behov for høyt eller lavt forstørringsnivå det er behov for tv både i barnehagen/skolen og hjemme lesmer     ...
 • Lydutjevningsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  De siste årene har teknisk utstyr blitt tilgjengelig i stadig flere barnehager og klasserom. Utstyret kalles lydutjevningsanlegg og består av høyttalere, lærer- og elevmikrofoner. Avhengig av rommets utforming ...
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...uker, eller en hel måned før dere skifter aktiviteter. Det er fint om også andre i familien og barnehagen/skolen er informert om hva dere øver på. Oppgave 1 Gjem fem ting i en plastpose. La barnet ta en ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...at det lærte skal bli automatisert og utføres uten for mye tankevirksomhet. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...styrker det selvfølelsen og gir et godt bidrag til god psykisk helse. Det psykososiale miljøet i barnehagen tilpasses alle barn. Det er i leken barna finner sine venner. For barn er deltagelse i lek det ...
 • Deltidsopplæring (1.−10. trinn) norsk tegnspråk

  31.08.2023 | Kapittel

  ...mellom-/ungdomstrinn må det legges ved ny sakkyndig vurdering dersom det er vesentlige endringer fra den tidligere. Elever som vil ha utbytte av norsk tegnspråk i opplæringen, kan få tjenesten deltidsopplæring hos ...
 • Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

  31.05.2023 | Kapittel

  ...tankene sine. Fra strukturert til selvstendig skriving Dette er en metode til bruk for å støtte en tidlig skriver som er kommet litt i gang. Den skriveaktiviteten som beskrives nedenfor handler om at hver ...