Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 731 - 740 av 767 treff.

 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...voksne i situasjonen. Selv om samtalen går via tolk, må den som møter barnet på helsestasjonen, i barnehagen, på trening osv., ha sin oppmerksomhet rettet mot barnet.  
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  ...andre bruker talespråk, som for eksempel på fritidsaktiviteter, i familieselskap, ekskursjoner med barnehagen, hos legen etc. Målet med tolk er at barnet skal få tilgang til det som blir sagt på talespråk ...
 • Sentrale tanker om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...sett og tatt alvorlig. Kan redusere ensomhetsfølelse dersom barnet har det vanskelig sosialt i barnehagen eller på skolen. Bli sett og få anerkjennelse for egenskaper mer enn for handlinger og ferdigheter ...
 • Life is Strange

  18.06.2018 | App

  ...fortiden. Hun har nettopp flyttet tilbake til hjembyen og er i ferd med å ta opp kontakten med tidligere venner. Max står, som andre tenåringer, overfor mange utfordrende situasjoner og dilemmaer gjør ...
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  ...området vil bli stadig viktigere og få et økt fokus gjennom oppfølgingen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap – Meld. St. 6 (2019–2020). Hva tenker du er viktig for å etablere ...
 • Orientering

  10.10.2013

  ...oversikt over omgivelsene, må vi ha en oppfatning av oss selv i rommet. De minste barna bør derfor så tidlig som mulig bli kjent med begreper knyttet til egen kropp, slik som rygg, mage, bryst, knær og føtter ...
 • Statpeds kodebrikker

  19.08.2021 | Kapittel

  ...instruksjoner som tilsvarer instruksjonene på roboten. Eleven vil da venne seg til å bruke brikkene tidlig. Eksempel 1: Kodebrikker med Blue-Bot og underlag Kodebrikker bildeblokk Roboten Blue-Bot er utbredt ...
 • Feil bruk av stemmemusklene kan gi langvarige problemer

  19.10.2016 | Artikkel

  ...pasientene. Dette var som forventet, men viktig å få dokumentert, sier Karlsen og utdyper: – Det har tidligere vært en diskusjon om pasienter må ha en medisinsk diagnose for å ha rett til oppfølging av logoped ...
 • micro:bit undervisningsopplegg

  25.05.2022 | Kapittel

  ...say(str(faktor1) + "times" + str(faktor2)) Instruksjonen med speech er litt mer avansert enn den du brukt tidligere. Her vil vi at den syntetiske talen skal lese begge de to faktorene med ordet “times” i mellom.
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...seg til andre for å kommunisere, det vil seie at dei er komen kort i utvikling av felles merksemd. Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  vi er usikre på ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!