Søk | www.statped.no

Viser 751 - 760 av 766 treff.

 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...skolen. I noen tilfeller kan de første tegnene til skolefravær være synlige som tilvenningsvansker i barnehagen. Elevens sårbarhet – hva skal det bli av meg For elevene blir fravær fra skolen en løsning på deres ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...eller de kan ikke sette ord på det selv. Det finnes ulike skjemaer som foresatte eller ansatte i barnehagen eller skolen kan fylle ut. Samtidig kan det være lurt å observere barnet på de ulike arenaene, ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...behov for tilrettelegging, er relasjonen mellom den voksne og eleven ekstra viktig. Både barn i barnehagen og elever i skolen har rett til å bli hørt i situasjoner som omhandler dem, og det å hente ut barnets/elevens ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...til programmering. Et pedagogisk opplegg med ressursen kan berøre flere emner i Rammeplanen for barnehagens innhold: Telle ved bruk av navn, og gjenkjenne antall objekter i et sett Sekvensere hendelser på ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  ...alvorlighetsgrad og karakter påvirker hvordan en person med autisme fungerer i hverdagen i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Det er omtrent fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...lekekameratene må være av samme kjønn som det blinde barnet. Det er viktigere jo eldre barnet er.  Barnehagen må skjerme de som leker fra forstyrrelser. Pedagogen må se alle barna, bekrefte dem og være tilstede ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  og kan også gi barnet muligheter til å fortelle foreldre hjemme om opplevelser og hendelser i barnehagen. IKT skal ikke erstatte mellommenneskelig kommunikasjon, men kan fungere som et hjelpemiddel som ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...alvorlighetsgrad og karakter påvirker hvordan en person med autisme fungerer i hverdagen i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen. Det er omtrent fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  ...rette for god utvikling og opplæring, er det nødvendig å kartlegge den enkeltes synsfunksjon i barnehagen, på skolen, under lesing, skriving, orientering, kommunikasjon og lek. Noen ganger er kvalitative ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...store leverandørene legger mer og mer vekt på tilgjengelighetsfunksjoner i sine løsninger. Vi har tidligere omtalt både Apple, Android og Cromebook. Microsoft presenterte på BETT et inkluderende fokus på ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!