Søk | www.statped.no

Viser 131 - 140 av 2695 treff.

 • Tiltak og inkludering

  13.04.2021 | Artikkel

 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  Her finner du noen grunnregler for å inkludere. Mange barn med synsvansker har en god tilvenning til barnehagen. Arealet er gjerne svært begrenset den første perioden. Gradvis kan barnet introduseres ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...hørselshemmede barn og unge trenger støtte for å etablere nære sosiale relasjoner til andre i gruppen. Et viktig prinsipp for inkludering er at alle barn og elever ikke bare skal ta del i aktiviteter, men også være ...
 • Teknologi som inkluderingsverktøy

  09.08.2016 | Artikkel

  ...viser hvordan ulik teknologi kan brukes som inkluderende verktøy i barnehage og skole. Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy Mobiltelefon som læringsverktøy ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  Vil du oppdatere deg på inkludering og inkluderende fellesskap i opplæringen? Vi har samlet våre beste tips i listen under. God lesing!  fokussaker Artikler på nordiske språk Fasting, R., Hausstätter, ...
 • Inkludering og AD/HD

  21.06.2019 | Artikkel

 • Inkludering og afasi

  21.06.2019 | Artikkel

  ...av afasi, kan ha vanskar med å uttrykke eigne tankar og meiningar. Dette har konsekvensar for inkludering i familie, studie- og arbeidssituasjon og sosialt liv.
 • Inkludering og autisme

  21.06.2019 | Artikkel

 • «Inkludering lønner seg»

  02.12.2016 | Kapittel

  ...er en viktig ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre. Å være en del av fellesskapet ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...som er flerspråklige og har spesialpedagogiske behov skal også høre til og delta i læringsfellesskapet i barnehage og skole.  Inkludering er et mål i rammeplanen I Norge er sosial tilhørighet og fellesskap ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!