Til hovedinnhold
Viser 1771–1780 av 2812 treff.
 • 6-punkt punktskrift

  28.03.2023 | Kapittel

  ...nummereres 1, 2 og 3 i venstre kolonne og 4, 5 og 6 i høyre kolonne. Bilde 6 punkt punktskrift Punktskrift brukes for å gjengi blant annet bokstaver, tall, skilletegn, matematiske tegn og symboler, eller musikknotasjon ...
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...tilegnelse og bruk av språk. DLD identifiseres ved at barnet viser språklige ferdigheter som er vesentlig under det som er forventet ut fra barnets alder og øvrige fungering, og fører til funksjonelle begrensninger ...
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...de å øve på stressmestring og eventuelle andre tilrettelegginger for tilgang til informasjon og støtte. Dette kan bidra til å dempe stress og fremme mestring i faglige og sosiale sammenhenger. Med trygge ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...r har fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt i overgangen mellom barnehage og skole er ...
 • SIM - samisk kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...hvor barnet skal velge riktig bilde etter et utsagn fra deg som testleder. I tillegg er det et skåringsskjema i tre språkutgaver: nord-, lule- og sørsamisk. Mens barnet peker i bildeboka, kan du kartlegge ...
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner. Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner: • Mini-leksjoner med fokus på å utvide personens skriving som å skrive en informasjonstekst, bruk av visuelle ...
 • Råd om lappbehandling

  01.03.2017 | Veileder

  Veiledningshefte med enkle råd til foreldre og personale i barnehage og skole som skal gjennomføre en lappbehandling.  Lapp foran et øye brukes for å øve opp skarpsyn (visus) på det andre øyet, men retter ...
 • Praktisk gjennomføring

  04.05.2015 | Kapittel

  ...samtaler og «brannslukking» Hvor lang er en følelsessamtale? Bruk av følelsesgjenstander Hvordan komme i gang med en samtaletime? Hypotetisk form Bruk deg selv Kontaktbok Historie om noen som ligner og som det ...
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  ...imidlertid lære seg tegnspråk, og gradvis bli i stand til å kommunisere direkte med tegnspråklige barn. Vi sier gradvis, da det å lære seg et nytt språk er en lang prosess. Mange av de utfordringene som ...
 • Programmering

  21.04.2023 | Kapittel

  ...program som hele klassen kan bruke. Analog programmering egner seg godt. Blokkprogrammering på skjerm, blinkende dioder eller animasjon vil være utilgjengelig for elever som bruker punktskrift. På temasiden ...