Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1851 - 1860 av 2739 treff.

 • Skrivemåter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...med høyre musetast. Du finner tasten til venstre for høyre kontrolltast. Alternativt kan du trykke Shift+F10. For å unngå misforståelser om hvilket tegn som skal brukes i en tastekombinasjon, bokstaverer ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  En tegnspråklig elev har rett til tolk på videregående skole for å kunne følge undervisningen.  Dersom eleven velger videregående opplæring i en ordinær fylkeskommunal skole, er det viktig at det i god ...
 • Gutta på randen - av klasserommet

  02.12.2021 | Video

  Målgruppe er gutter som skal begynne i 10. klasse og som opplever skolen som utfordrende. Hovedmålet til Guttas Campus er «å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - innbefattet bruk av sansene, hvilke prinsipper vi legger til grunn, hvordan vi tenker i vårt arbeid i forhold til teori og praksis, og hvilken målsetting vi har for ...
 • Barn med nedsatt hørsel

  17.06.2019 | Bok/hefte

  Dette er kunnskap som kan brukes i alle læringsmiljøer der barn deltar. Boka henvender seg til studenter og lærere på bachelor- og masternivå i barnehage- og lærerutdanningen, og til alle andre som interesserer ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  Barnehageguiden er laget for barnehageansatte for å skape en bevisstgjøring over barns atferd for å lettere kunne gjenkjenne symptomer på ADHD. Det er ikke alltid lett å vite om uro, hyperaktivitet og ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...stress hos den enkelte elev, og bidra til at dette i størst mulig grad kan unngås. Informasjons- og kommunikasjonsverktøyet IVAS har en egen kategori som bidrar til å avdekke hva den enkelte opplever som ...
 • ZoomText

  02.09.2019 | Kapittel

  ...først å trykke Alt, og deretter Pil høyre/venstre eller bokstav som er understreket. Bruk Tab/Shift+Tab for å flytte til neste/forrige element i en fane. Når du har funnet innstillingene som fungerer best ...
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  ...derfor endre sine krav og forventninger i tråd med elevens utvikling. Metodikk og opplegg som ser ut til å være gode for eleven, videreføres og videreutvikles. Evaluer og vurder hvilke endringer som bør gjøres ...
 • Faktaboks

  26.09.2012

  ...andrespråk. Nordsamisk er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av de som bruker et samisk språk til daglig. Det er offisielt språk i Finnmark og Nord-Troms. Lulesamisk: 29 elever har det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!