Søk | www.statped.no

Viser 1941 - 1950 av 2694 treff.

 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  ...hjelpe. Skauge forlag. 160 s. Rustemeier, U. (2013). Hvordan fremme evnen til å gi mer nyanserte uttrykk for egne følelser ved bruk av taktile følelsessymboler for jente med ASF og blindhet? Praksisoppgave ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  H93.25 Auditive prosesseringsvansker (APD). NAV hjelpemiddelsentral kan innvilge hjelpemidler til brukere som får diagnosen APD, eller som har et funksjonstap som er forenlig med APD. Utredning og behandling ...
 • Effektiv belønning av barn og unge med AD/HD

  29.03.2016 | Artikkel

  Artikkel som beskriver hvordan du på 18 måter kan introdusere og ta i bruk belønningssystemer (token-systemer) for barn og unge med AD/HD. Et token-system eller tegnøkonomi-system er et belønningssystem ...
 • G

  30.11.2011

  ...kornea. Goniotomia, glaukomoperasjon hvorved der legges et snitt gjennom trabekelverket inn til Schlemms kanal. Brukes ved medfødt glaukom.
 • Kan barnet ha synsvansker?

  24.03.2017 | Publikasjon

  ...ulike krav til synssansen. Observer derfor barnet hjemme, på skolen og i fritiden. Følg med på både fin- og grovmotoriske aktiviteter, strukturerte og frie situasjoner og aktiviteter der synet brukes på ulike ...
 • Elevens språkvansker – hva kan være årsakene?

  02.09.2022 | Kapittel

  ...opplæringsspråket og kunnskaper ikke utvikler seg som forventet: For lite erfaring med språk, ord som brukes i undervisningen? For lite erfaringer med og kunnskap om det tema man jobber med? Har tilretteleggingen ...
 • Nedsatt syn og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...alle elevene kan bruke spillet, og hvilke muligheter det er for tilpasninger i spillet. Her må du tenke på:    Forstørring   Fargetilpasninger Opplesning av tekst   Mulighet for bruk av tastatur   Minecraft ...
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ...uforståelige koder. De må ha hjelp til å orientere seg og vite hvordan de skal opptre. Mennesker med slike utfordringer opplever sosiale situasjoner som krevende og kanskje til og med skremmende. De opplever ...
 • Kommunikasjonspass

  13.06.2022 | Kapittel

  ...er et hjelpemiddel som på en praktisk og personsentrert måte kan styrke kommunikasjonsmulighetene til mennesker med lite eller utydelig talespråk. Det er en papirbasert eller elektronisk framstilling av ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  Tolv spørsmål som lærere kan stille til elever med nedsatt hørsel. Når eleven din svarer på spørsmålene nedenfor, kan du som er lærer få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning belyse saker ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!