Til hovedinnhold
Viser 2021–2030 av 2882 treff.
 • Måltidet i et inkluderende felleskap

  16.05.2017 | Veileder

  Måltidet er en inkluderingsarena i barnehagen. Her er læringsressurser om hvordan du kan inkludere barn med særskilte behov.  Statped ...
 • Kurs for elever med hørselstap

  20.09.2023 | Tjeneste

  Målgruppe Elever som har nedsatt hørsel, og som primært bruker talespråk når de kommuniserer med andre. Mål Få kunnskap om nedsatt hørsel, anledning til å dele erfaringer og reflektere over egen situasjon ...
 • I en annen verden

  27.01.2016 | DVD

  ...innebærer at de har begrenset evne til innlevelse, til å forstå mimikk, kroppsspråk, ironi eller metaforer. Dette fører ofte til misforståelser. Konsekvensene blir at de bruker mye energi på å forstå hverdagens ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...personalet sammen med barnet, finne fram til de gjenstandene som passer med de stemningene og følelsene musikken gir. Disse gjenstandene kan komme i tillegg til de følelsesgjenstandene barnet har fra før ...
 • Teams med skjermleser

  16.09.2020 | Publikasjon

  Denne veilederen forklarer hvordan du bruker samhandlingsplattformen Teams med skjermleser.
 • Nonverbale lærevansker (NLD) : kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak

  27.01.2016 | Bok/hefte

  PPT-kontorer og pedagogisk personell som arbeider med elever med NLD og liknende vansker, men kan også benyttes av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og habiliteringstjenester/team som har interesse ...
 • Å forstå hva barnet uttrykker

  21.09.2023 | Kapittel

  ...av. Slik får vi mange holdepunkter som til sammen gir oss noen alternative tolkninger av det barnet forsøker å uttrykke. Selv om barn både kan se og høre bruker de allikevel masse gester og andre virkemidler ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...kortfattet oversikt over hva døvblindhet er - innbefattet bruk av sansene, hvilke prinsipper vi legger til grunn, hvordan vi tenker i vårt arbeid i forhold til teori og praksis, og hvilken målsetting vi har for ...
 • Skrivemåter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...med høyre musetast. Du finner tasten til venstre for høyre kontrolltast. Alternativt kan du trykke Shift+F10. For å unngå misforståelser om hvilket tegn som skal brukes i en tastekombinasjon, bokstaverer ...
 • Affektiv inntoning

  21.09.2023 | Kapittel

  Affektiv inntoning er en form for ikke-språklig empatisk kommunikasjon. Begrepet brukes for å beskrive hvordan voksne toner seg inn på barnets følelsesmessige tilstand og på denne måten deler selve følelsene ...