Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 2814 treff.
 • Rom og retningsvansker (visuospatiale vansker)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging Denne elevgruppen har nytte av å få hjelp til å strukturere visuell informasjon: Gi forklaringer som knytter lærestoffet til forkunnskaper og praktiske eksempler. Bruk konkreter for å vise sammenhengen ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...muligheten til å sammenligne resultatene med andre. Uformell kartlegging foregår gjerne ved observasjoner og samtaler. Det finnes ingen strukturerte metoder for samtaler og observasjon som er oversatt til norsk ...
 • Normal variasjonsgruppe (0‒14)

  28.08.2014

  ...barnehagelærer rapporterer om få eller ingen vansker. Poengskåre under 15 poeng har vi derfor kalt for normal variasjonsgruppe. Med «normal variasjonsgruppen» mener vi barn som ser ut til å fungere uten å ha store ...
 • Følelser

  13.06.2016 | Artikkel

  Mål: Å bruke personlig pronomen i setninger. Å snakke om følelser. Fokusord Jeg Du Han Hun Den Det Vi De Føle Føles Glad Sint Lei Redd Spent Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Følelser (PDF) Oppgaver Snakk ...
 • Ulike måter å betjene

  20.03.2023 | Kapittel

  ...blir lagt vekt på at all betjening må læres. Sett derfor av tid der dere spesifikt gir opplæring i bruk av betjeningsformen. Berøring/Touch Dersom personen har god kontroll på håndmotorikk, er løsninger ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  ...produksjons- og formidlingsbasert. Du kan opprette prosjekter med utgangspunkt i en importert fil eIler bruke en ferdig mal. Du kan tegne, sette inn former, tekstbokser, objekter som bilde, video, fil, lyd, musikk ...
 • Oppskrifter

  16.03.2017 | Artikkel

  Trinnvise forklaringer på en utfordrende oppgave eller situasjon kan være med på å tilrettelegge for deltakelse og mestring i sosiale situasjoner. Oppskrifter er en ytterligere konkretisering av en sosial ...
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...læringsstrategier og bruk av kompenserende hjelpemidler. Visuell støtte er nyttig for elever med språkvansker. Skolen har ansvar for å lære elevene å bruke teknologiske læringsressurser, og følge opp bruken av disse ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...nedsett høyrsel er avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett ...
 • Apper for å jobbe med språk

  05.03.2019 | Artikkel

  ...app-tips for å jobbe med språk og begreper i skolen. Klikk på lenkene for å få flere tips til pedagogisk bruk av appene.  Puppet Pals Med Puppet Pals kan du fortelle historier gjennom animerte karakterer ...