Til hovedinnhold
Viser 961–970 av 2803 treff.
 • Lek og bevegelse

  13.05.2016 | Veileder

  Veiledningshefte for foreldre om å stimulere barn til lek og bevegelse. Heftet vil også være nyttig for fagfolk og studenter. Synsopplevelsen stimulerer til bevegelse helt fra spedbarnsalderen. Når synssansen ...
 • God start - veien fram - sluttrapport

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sammendrag av rapporten Prosjektet «God Start» er en oppfølging av prosjektet «Hørselstap ...
 • Mine tegn i barnehagen

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...barn med forsinket språkutvikling er tegn som støtte et svært viktig redskap til å forstå og uttrykke seg. Når barnehagen bruker håndtegn i kommunikasjonen med barnet, øker språkforståelsen og barnet får ...
 • Synstap hos voksne

  22.09.2023 | Artikkel

  ...utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet, er det nødvendig å lære synskompenserende ferdigheter knyttet til lesing og skriving orientering og forflytning bruk av tekniske hjelpemidler gjennomføring ...
 • Blue-Bot og Bee-Bot - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...for å lage lengre kodesekvenser. Det finnes dessuten pakker med ekstra brikker, såkalte Extension Tiles. Disse pakkene inneholder brikker med andre instruksjoner. En annen type tilbehør er underlag (matter) ...
 • Lage en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  Shift+Tab Avslutt redigering: Esc (når du bruker PowerPoint med tastatur) Lag et nytt punkt i den punktmerkede listen i tekstfeltet: Enter Lag nytt lysbilde: Ctrl+m Slett et lysbilde: Gå til listen over lysbilder: ...
 • Funksjonelle skriveferdigheter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...punkskrifttastatur som er koblet til digitale enheter. perkins For å utvikle funksjonelle skriveferdigheter på et punktskrifttastatur, må eleven lære riktig fingersetting. Med det menes å bruke riktig fingre på riktige ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  Kodingekspressen er et togsett med DUPLO-klosser og app som gir en introduksjon til programmering. Togsettet gir en lekbasert tilnærming til språkutvikling for barn med behov for ASK. Med Kodingekspressen kan barna ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner hadde en tendens til å bruke RCT-design, mens mer spesifikke intervensjonsstudier oftere brukte caseseriedesign. Det var generelt ...
 • Å starte program du har på Oppgavelinjen

  21.04.2021 | Kapittel

  Win + tallet som tilsvarer appens plassering. Det vil si at dersom du ønsker å gå til Egde nettleser i eksempelet fra skjermbildet over, så holder du Win inne mens du trykker på tallet 9. Dersom programmet ...