Til hovedinnhold
Viser 1191–1200 av 2576 treff.
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  ...hvor-strømmen. Denne er sentral for å registrere omgivelsene, skifte av oppmerksomheten fra ett element til et annet, og guiding av bevegelser.   Barn med skader som påvirker dorsalstrømmen kan ha vansker med ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. IVAS består av to deler: For elever fra og med 4.trinn og ut videregående skole For voksne som skal ut i videreutdanning og/eller ...
 • The Child In Context Intervention (CICI):A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

  05.09.2019 | Artikkel

  ...hjemme og på skolen, og foreldre er involvert og får oppfølging. Prosjektet skal foregå over en fem års periode, og har tett samarbeid med Statped som skal være med på skoleintervensjonen. Statped skal ...
 • I voksen alder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...skrivevansker har lovfestet rett til individuell tilrettelegging når de studerer og arbeider.  Tilrettelegging for studenter Læringsmiljøet ved universiteter og høgskoler skal utformes etter prinsippene ...
 • Mobbing er vondt

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...nettstedet «Mobbing er vondt» er informasjon om mobbing også blitt tilgjengelig på norsk tegnspråk.  Alle skoler i Norge har mobbing på dagsordenen. For å engasjere og bevisstgjøre barn, unge og voksne om temaet ...
 • Utrydningstruede fortellinger

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...fortellinger handler om voksenliv og utfordringer knyttet til arbeid, familieliv og deltakelse i samfunnet i en tid da det ikke fantes en offentlig tolketjeneste. Til alle tider i alle kulturer er fortellingen en ...
 • Pokémon Go

  07.04.2017 | App

  Bruk spill-appen som en inngang til læring ved å benytte informasjon og opplevelser som spillet gir. Appen Pokemon Go er et spill der du skal fange, bekjempe og trene virtuelle monstre. Spillet bruker ...
 • Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

  18.06.2016 | Tjeneste

  Tjenesten gis til kommuner og fylkeskommuner som et supplement til innsatsen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Målgruppe Målgruppen er pe ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  Språkløyper er en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.  Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 er en ...
 • Pc og skrivemateriell i matematikk

  14.06.2016 | Artikkel

  Noen svaksynte elever bruker pc som skrivehjelpemiddel i matematikk. De bruker også pc-en til å lese elektroniske lærebøker. Dette kan effektivisere arbeidet med matematikk. Noen svaksynte elever foretrekker ...