Til hovedinnhold
Viser 1091–1100 av 2624 treff.
 • Alt om meg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...og lær eleven hvor dyrene er på talemaskinen. Still spørsmål som kan besvares ved hjelp av navnet til et dyr. Modeller og lær eleven hvor en morsom setning er på talemaskinen. Gi muligheter for eleven ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  18.04.2021 | Artikkel

  Universal design Bear in mind accessibility for attendees with blindness and vision impairment. Present your work as if you “were on radio”. However, pictures are a good support for sighted to highlight ...
 • Requirements for digital presentations at Tactile Reading 2021

  25.03.2021 | Artikkel

  Universal design Bear in mind accessibility for attendees with blindness and vision impairment. Present your work as if you “were on radio”. However, pictures are a good support for sighted to highlight ...
 • Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

  26.07.2016 | Nettressurs

  ...psykososiale miljøet Gruppestørrelse Skifte av aktivitet Før skole Det første året De pedagogiske tilbudene  Overgangen til skole Grunnskole Sjekkliste De pedagogiske tilbudene Opplæring i og på tegnspråk ...
 • Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng

  18.09.2019 | Publikasjon

  ...da vite om elevens synsfunksjon? Hvordan kan vi legge til rette for godt læringsutbytte og godt sosialt samspill? Denne videoserien skal gjøre skoler bedre forberedt på å ta imot elever med synsvansker.
 • Visuelle noter

  31.01.2021 | Bok/hefte

  ...i musikklærebøker for grunnskolen. Taktil lesbarhet er prioritert. Heftet er ment slik at eleven som leser punktskrift kan sammen med seende lærer og medelever få et forhold til visuelle musikknoter. Denne ...
 • 12. desember

  12.12.2022 | Artikkel

  Nedsatt hørsel: Hvilke tiltak fungerer på ungdomsskolen og i videregående? (19:56) 12. desember 2022 Tharani Thangarajah, seniorrådgiver i Statped, intervjuer søstrene Hedda og Mia, som har hatt nedsatt ...
 • Swift Playgrounds

  09.06.2022 | App

  ...og passer derfor fint for hele grunnskolen og kan benyttes av de fleste elever. Bildet nedenfor viser et eksempel fra appen. Swift Playgrounds egner seg godt dersom skolen har elever med behov for alternative ...
 • Grafiske framstillinger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...som lett kan tres over nålepunktene. Nåler og underlag fås på matematikkurs eller ved henvendelse til Statped. Prikkeark på punktskriver Speiling og stolpediagrammer Speiling om en rett linje Bruke materialet ...
 • Brukermedvirkning

  23.08.2017 | Kapittel

  ...kan betraktes som en bestilling til vedkommendes nærpersoner – «dette er hva jeg ønsker mye av inn i livet mitt» – dette er hva jeg selv velger når jeg har mulighet til det. Vi kan se på dette som en form ...