Til hovedinnhold
Viser 2371–2380 av 2624 treff.
  • Å være sammen med de andre i klasserommet

    03.06.2021 | Kapittel

    ...forskjellige, men de aller fleste opplever at det er krevende å være i situasjoner der de må forholde seg til mange mennesker.  De aller fleste er sansevare, og det påvirker læringen. Mye uro i klasserommet eller ...
  • Dialog

    06.05.2021 | Kapittel

    ...dialogen. Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i samtalepartnerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring. Fysiske rammer Tydelig stemme Minst mulig bakgrunnsstøy ...
  • Digitale ressurser for blinde samiske brukere

    10.02.2022 | Artikkel

    ...punktskriftskriver trengs det et konverteringsprogram som tilpasser teksten til punktskrift. Duxbury er den programvaren som går til de fleste punktskriftskriverne. Denne er tilpasset de samiske bokstavene ...
  • Tilpasset opplæring og stort læringspotensial

    17.01.2019 | Bok/hefte

    ...komplekse og spesielt utfordrende oppgaver på områder de har et særskilt talent for, vil elevene få lyst til å lære og utvikler på den måten en indre motivasjon. Mirjam Harkestad Olsen Pedlex, 2017 ...
  • Lærlinger og lærekandidater med nedsatt hørsel

    18.05.2017 | Artikkel

    ...på udir.no Tilbud om veiledning for bedrifter PP- tjenesten kan ta kontakt med Statped og få hjelp til å informere og veilede bedriftene i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for lærlingen eller ...
  • Inkludering i barnehagen

    06.04.2017 | Bok/hefte

    ...hendelser i barns og voksnes hverdag i barnehagen barnehagefaglig arbeid med å sikre at alle barn hører til og deltar i et mangfoldig fellesskap spesialpedagogiske utfordringer sett i lys av fellesskapets fordeler ...
  • Brosjyre om leppe- kjeve- ganespalt

    25.08.2021 | Bok/hefte

    Dette er en informasjonsbrosjyre skrevet til foreldre som har fått barn med leppe- kjeve- ganespalte (LKG). Når et barn blir født med leppe-kjeve-ganespalte (LKG), er dette kanskje noe foreldrene er helt ...
  • TRAS

    17.01.2017 | App

     Områdene er: samspill kommunikasjon oppmerksomhet språkforståelse språklig bevissthet produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå. Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet ...
  • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

    16.10.2017 | Artikkel

    ...med andre. Å kommunisere på andre måter kalles alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK. Alle trenger språk for å utvikle seg. ASK er personens språk, og måte å uttrykke seg på. Det er ...
  • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

    26.02.2021 | Artikkel

    Tolv spørsmål som lærere kan stille til elever med nedsatt hørsel. Når eleven din svarer på spørsmålene nedenfor, kan du som er lærer få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning belyse saker ...