Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 2624 treff.
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  Forskning om inkluderende praksis i den norske offentlige skolen viser at flere elever med særskilte behov, blir marginalisert. Dette ser også ut til å gjelde elever med behov for alternativ og supplerende ...
 • Instagram

  01.02.2023 | Artikkel

  Veiledning i arbeidslaget Til ungdommen – for livsmestring  Punktskriftaktiviteter - en veileder om tidlig skriftspråkstimulering Når komplekse vansker fører til alvorlig skolefravær Skolestart og overganger Kompetansepakken ...
 • Junas historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...heldig og overlevde. For barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir videre. Junas historie ...
 • Spesielle ord

  03.05.2016 | App

  ...ordlisten. Du kan bestemme rekkefølgen.  Appen har en innebygd kontroll som gjør at du får umiddelbar tilbakemelding på om det er riktig eller ikke. Når du er ferdig med en gruppe bilder/ord, får du en belønning ...
 • Google Analytics

  04.05.2018 | Kapittel

  ...besøk språk hvilken nettside du som nettbruker kom fra hvilken nettside du som nettbruker gikk videre til Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. I tråd med vanlig ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  ...seksjonsleder for skole i Indre Østfold kommune. Nicolai Aas – Hos oss har mange elever spesialundervisning. Mellom femten og tjue prosent i ungdomsskolen og åtte prosent i barneskolen. Etter kommunesammenslåing ...
 • Sånn er Jeg, og Sånn er det

  27.01.2016 | Nettressurs

  Vi håper at DVD-ene bidrar til å skape inkluderende læringsarenaer og gode sosiale fellesskap for alle på skolen din. Sammen med DVD-ene følger et hefte som skal inspirere til å snakke om mangfold og inkludering ...
 • Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...hjerneskade hos barn, unge og voksne, med vekt på tilrettelegging for læring i skolen. Konkrete mål for prosjektet har vært: Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når ...
 • Stamming og teknologi

  21.02.2018 | Artikkel

  ...benevnelse for auditive hjelpemidler som kan gi bedre taleflyt hos noen. AAF gir en endret auditiv tilbakemelding der du hører din egen stemme gjennom en ørepropp med litt forsinkelse og/ eller i litt annen ...
 • Grunnleggende ferdigheter for godt samspill

  30.01.2018 | Kapittel

  Noen er svært aktive og vandrer fra aktivitet til aktivitet, men forstår nødvendigvis ikke at de griper inn i og forstyrrer andres lek. Andre trekker seg tilbake og er innadvendte. Mange barn med autisme reagerer ...