Til hovedinnhold
Viser 721–730 av 2635 treff.
 • Nevropedagogikk som praksis for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...hjerneskade hos barn, unge og voksne, med vekt på tilrettelegging for læring i skolen. Konkrete mål for prosjektet har vært: Å bidra til kunnskaps- og kompetanseoppbygging på det spesialpedagogiske området når ...
 • Dysleksi og regning

  15.06.2016 | Artikkel

  ...grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Grunnleggende ferdigheter inngår i mål for alle fag i skolen. Kunnskapsløftet deler regning inn i fire ferdigheter:  ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...sine evner og forutsetninger Sosial inkludering – elever opplever en sosial tilhørighet til jevnaldrende og skolen som Kulturell inkludering – elever opplever at deres kulturelle identitet blir ivaretatt ...
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  ...i sosiale og kulturelle fellesskap på skolen. Etter hvert som elevene blir eldre, endres ofte den sosiale samhandlingen. Samspillet endrer seg fra fysisk lek til samtale. Dette kan gi situasjoner der elever ...
 • Vennskap blant elever som bruker ASK på 1.– 4. trinn

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...perspektiver, ettersom barn verdsetter sine venner høyt. Siden skolen øver betydelig påvirkning på barns liv gjennom organiserte aktiviteter, er skolen også en viktig arena for utvikling av barns vennskap. Tross ...
 • Eventyret om Pannekaka, av Asbjørnsen og Moe

  12.09.2022 | Nettressurs

  Dette læremiddelet er til fagene norsk tegnspråk; 1.- 4. trinn, og matematikk 1.- 2. trinn. Eventyret på tegnspråk er som video, som spilles av i et gitt tempo. Dét stiller store krav til avleser da en selv ...
 • Bli med på filmlansering

  07.09.2022 | Artikkel

  Du får lære om god praksis i barnehagen og overgang til skolen. Foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger deler erfaringer med å legge til rette for å utvikle språk, gode lytteforhold og kommunikasjon ...
 • Før prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...prøver og eksamener. De kan også trenge eget forberedelsesmateriell og ekstra tid til forberedelsene. Lokalt gitte prøver Skolen må selv tilrettelegge lokalt gitte prøver og eksamener. En tilrettelegging kan ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...enkelte elev. Særskilt tilrettelegging av eksamen for elever og privatister er regulert i forskrift til opplæringslova , kapittel 3, § 3-29  Elever med nedsatt hørsel kan ha vansker med tale- og skriftspråklige ...
 • Mobilitetsopplæring

  09.06.2016 | Artikkel

  ...ofte vanskelig å finne fram på nye steder når du er svaksynt eller blind. Opplæringsloven gir rett til opplæring i mobilitet. Les mer om rettighetene her. Små barn Barn får mobilitetserfaringer allerede ...