Til hovedinnhold
Viser 1071–1080 av 2681 treff.
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...stressnivå over tid bidrar til at barnet/den unge er mer sårbar for å utvikle psykiske lidelser, som angst og depresjon. Om stress Stress utløses av negative følelser, og fører til oppmerksomhetsvansker og ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...elever med nedsatt hørsel. Vanligvis trenger elevene kontinuerlig leseopplæring gjennom hele sin skolekarriere. Dette er fordi forspranget som «tidlig innsats » gir, avtar på mellomtrinnet og bevisste tiltak ...
 • Justere grad av forstørring

  12.09.2019 | Kapittel

  ...bevegelser, gjerne systematisk (f.eks. horisontalt fra venstre mot høyre, så vertikalt ned og horisontalt tilbake igjen). Tren også på å slå av og på Zoom – av for å få en oversikt - og på igjen for å gå inn på ...
 • God struktur og umiddelbar respons

  14.09.2020 | Kapittel

  ...struktur med tydelige kriterier for hva som må være på plass for å komme videre. Spill gir også tilbakemeldinger som er konstruktive og umiddelbare. Et eksempel på et slikt spill er Embracelet. I dette spillet ...
 • Multifunksjonshemming – interessekartlegging

  23.11.2023 | Publikasjon

  Kartleggingsmateriell til nærpersoner så barn, unge og voksne med multifunksjonshemning kan få dokumentert egne interesser.  Med dette skjemaet kan du kartlegge interesser hos multifunksjonshemmede. Skjemaet ...
 • Oppgaver ved lette anomiske vansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...språkmodalitet kan ha en fasiliterende effekt på andre språklige funksjonsområder. Her er forslag til ulike oppgaver som kan passe for afasirammede med lette anomiske vansker: Benevne kjente personer fra ...
 • Fágajgasskasasj

  27.03.2015 | Kapittel

  Buojkuldahka fágajgasskasasj aneduvvá ja dádjaduvvá moatte láhkáj iesjgeŋga aktijvuodan. St. died. 18 le tjuovvovasj dádjadus vuodon: Fágajgasskasasj mierkki duola dagu sierramáhtudahka iesjgeŋga árbbedábálasj ...
 • Wander

  01.04.2019 | App

  ...besøker ulike steder i verden gjennom en VR-brille som bruker 360 graders bilder. Appen egner seg godt til å forberede elever på utflukter og som visuell støtte i ulike fag. VR-appen Wander er et verdenskart ...
 • Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

  16.03.2023 | Kapittel

  ...fylkesvise tjenester innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. NAV HMS har en helt sentral rolle knyttet til utprøving, teknisk tilpassing, innvilgelse og utlån av hjelpemidler. Det er NAV HMS som har ansvar ...
 • Synets betydning ved lesing og skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...kjedelig. De kan ofte trenge hyppige korte pauser, men det kan være vanskelig for dem å ta initiativ til dette. Motorisk uro/atferdsvansker/konsentrasjonsproblemer kan bli symptomene som synes for omverdenen ...