Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Du kan også søke etter: tegn i barnehagewn

Viser 111 - 120 av 2623 treff.

 • 5. Gjennomføring av SWOT i barnehagen / på skolen

  26.01.2022

 • Vedvarende tretthet

  10.02.2020 | Kapittel

  Tips til hva dere kan gjøre Hjernetretthet vil for de fleste bli bedre med tiden Funksjonsnivået blir ofte dårligere når man er trett (sårbarhetene blir mer synlig) Økte krav som f.eks. skolearbeid, kan ...
 • Programmering for synshemmede

  18.11.2021 | Video

  ...på hvordan skoler har tilpasset kodeverktøy og drevet inkluderende undervisning når de har elever med synssvekkelser. Du vil få se eksempler fra hele løpet; fra barnehage til videregående skole. Vi vil legge ...
 • Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

  10.06.2021 | Seksjon

  ...komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle skolefravær
 • Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole

  22.10.2019 | Kapittel

  ...samarbeid mellom hjem og barnehage/skole er betydningsfullt for alle familier, og spesielt for familier med barn med særskilte behov. Her vil foreldrenes mulighet til medvirkning kunne øke treffsikkerheten ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...alvorlig skolefravær. Fraværet har som oftest flere årsaker og har utviklet seg over tid. Å forstå vanskene og sette inn tiltak som passer for den enkelte elev, er avgjørende for å hjelpe eleven tilbake til ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  ...er borte fra skolen over lengre tid. Elever som er alvorlig syke kan oppleve ulike former for stress, smerte, engstelse og bekymringer. I tillegg kan opplevelsen av fravær fra venner, skole, fritidsaktiviteter ...
 • – Får bidra til endring i barns liv

  28.10.2022 | Artikkel

  ...fagavdelingen sammensatte lærevansker (SLV). Han jobber særlig med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). – Oppgavene mine går hovedsakelig ut på å heve kompetansen til kommuner, skoler og barnehager ...
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

  ...med ufrivillig skolefravær, eller de som har utfordringer med relasjon til lærer og medelever, har spill som interesse. Spill kan derfor være en inngang til å skape gode relasjoner i skolen.  Interesser og ...
 • ADHD og Tourettes syndrom i skolen - veileder i utredning som grunnlag for tiltak

  27.01.2016 | Veileder

  ”ADHD og Tourettes syndrom i skolen – Veileder i utredning som grunnlag for tiltak” er et praktisk redskap for skole og PP-tjeneste.  Mange års erfaring med utredning av elever med ADHD og Tourettes syndrom ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!