Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1281 - 1290 av 2618 treff.

 • Visuell og konkret matematikk

  27.01.2016 | DVD

  En av de viktigste grunnene til at en barn, unge og voksne strever med matematikk, er at den altfor tidlig blir veldig abstrakt. I filmmaterialet «Visuell og konkret matematikk» vies eksempler på hvordan ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...er 4 år og oppover, men en kan også kartlegge yngre barn. Testen kan brukes i både barnehage og på skolen.     Kartleggingsprøven er organisert etter kategorier, slik at barnet enklere skal oppfatte ordet ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...visualisere kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer ...
 • På bølgelengde

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...hørselshemmede elever i skolen.  På bølgelengde gir på en enkel og oversiktlig måte informasjon og kunnskap om hørselshemming, hørselshemmede barn i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole på best mulig måte ...
 • Mobilitetsruter

  03.10.2013

  ...geografisk utgangspunkt og et mål. Det kan for eksempel være veien mellom klasserommet og gymsalen eller til og fra arbeidsplassen. Å lære ulike ruter er selve kjernen i mobilitetsopplæringen. Ruteopplæringen ...
 • Lese- og skriveopplæring for elever med hørselstap

  17.08.2016 | Bok/hefte

  ...på hvorfor eleven med hørselstap har sine spesielle behov i forhold til lesing og skriving. Her finner læreren praktiske eksempler til bruk i klasserommet, men også underbyggende teori som begrunner valg ...
 • Hvem gjør hva? – på ASK-området

  05.06.2019 | Nettressurs

  ...barnehage eller skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar for personer med behov for ASK. Personer med behov for ASK har lite eller ingen talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere ...
 • Tigergjengen - bokserie for unge og voksne

  03.03.2016 | Bok/hefte

  Hun er mor til en ung mann med Downs syndrom og har i mange år arbeidet, publisert bøker og holdt foredrag om ulike tema knyttet til utviklingshemming, blant annet selvstendighet, læring, skole, barnehage ...
 • Vi er laget

  07.02.2022 | Video

  ...de ulike aktørene utfyller hverandre er viktig. PP-tjenesten er en sentral samarbeidspart både for skole og Statped. I denne filmen møter du Solveig som jobber i PP-tjenesten i Ålesund. Hun jobber tett med ...
 • Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What?

  03.02.2022 | Artikkel

  ...og skyldes. Dette kan være en av grunnene til at ansatte i pedagogisk -psykologisk tjeneste ikke legger de samme diagnostiske kriteriene og testverktøyene til grunn i en dysleksiutredning. Formålet med ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!