Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Du kan også søke etter: tegn i barnehagewn

Viser 1341 - 1350 av 2622 treff.

 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  ...når surstoffmangelen varer 10-20 minutter eller mer, at det kan oppstå skader. Når barnet kvikner til raskt etter fødselen, selv om asfyksien i og for seg kan ha vært alvorlig, regner man med at det ikke ...
 • Ensidig hørselstap

  31.08.2016 | Artikkel

  ...selv. Barn med ensidig hørselstap kan ha utfordringer knyttet til: lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra? avstandsbedømmelse til lydkilde taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap taleoppfattelse ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  Lotta og Milo inviterer voksne og barn mellom 2 - 5 år, til å samtale om kjente situasjoner fra hverdagen. TegnKort viser i alt  20 hverdagsaktiviteter. Noen av disse er å pusse tenner, bygge tårn, stå ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...lavfrekvente støyen, men kroppen merker den likevel. Mange skoler og barnehager har ventilasjonsanlegg hvor enten aggregatet er feil montert direkte til vegg, uten dempning direkte på gulv, eller har anlegget ...
 • Lese ved å lytte

  16.06.2016 | Artikkel

  ...lydbøker etter hvert som lesemengden i skolefagene øker på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. For at lydbøker skal bli effektive, må eleven klare å finne fram til rett sted i boken. Eleven trenger derfor ...
 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...reflektere over om det er nødvendig å sette i gang behandling da, eller om det kan vente til barnet blir friskere. Fordi skoler og barnehager vil være barnets viktigste rehabiliteringsarena bør fysioterapeuter ...
 • Elevens språkvansker – hva kan være årsakene?

  02.09.2022 | Kapittel

  ...medfødt, utviklingsmessige språkforstyrrelse. Vi ser nærmere på hvordan det kan det arte seg i skolehverdagen. Også her er det viktig se sammenhenger med bakgrunn og erfaring. Tilleggsvansker både ved lite ...
 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  Barn og unge med autisme har vansker knyttet til språk og kommunikasjon og med sosialt samspill. Vanskene gjør at de har problemer med å forstå situasjoner og hva som er forventet av dem.  Den pedagogiske ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Development and Training.» Kapitlet tar opp utfordringer for barnehager og skoler som skal gi hørselshemmede barn og elever tilgang til læringsmiljøet for på lik linje med hørende.    Redaktører er Marc Marschark ...
 • Fágalasj sierramáhtudahka

  30.12.2014

  ...sierraláhkáj máhttet fáhkasuorgijn tjalme- ja bieljedibme ja dá aktan vuojŋŋamvihke mav le oadtjum gullo  moatte láhkáj låssåt oahppat giella ja hålla tjalmedibme ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!