Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 2680 treff.
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  Freeman, S. og Dake, L., (2010), Lær meg språk, Spiss forlag   Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen – Om elever med Asperger syndrom   Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål ...
 • Google Analytics

  04.05.2018 | Kapittel

  ...besøk språk hvilken nettside du som nettbruker kom fra hvilken nettside du som nettbruker gikk videre til Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. I tråd med vanlig ...
 • Inkluderende opplæringsmiljø

  06.06.2023 | Kapittel

  Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage og skole. I presentasjonen seniorrådgiver i Statped Anita holdt på Statpeds literacy konferanse i mai 2021, snakker ...
 • Mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  ...elevens muligheter til å bevege seg fritt, og komme seg trygt fra et sted til et annet. Vi bruker begrepet mobilitet om disse funksjonene. Nedsatt hørsel vil påvirke muligheten til å kompensere for et ...
 • Gjennomgang av fagområdet hørsel i Statped

  27.10.2017 | Artikkel

  ...fagområde hørsel og innen tegnspråk. Undersøkelsen har omfattet Statpeds tjenester til barn og unge i barnehage og grunnskole med hørselstap. Resultatene som presenteres i rapporten, bygger på data hentet ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...kan si lyden til de ulike bokstavene. Slik utvikles deres taktile og fonologiske minne. Dette er viktige erfaringer å ha med seg når barnet skal lære å lytte ut lyder, trekke lyder sammen til ord, og etter ...
 • Enkel stemmeøvelse

  16.05.2023 | Kapittel

  ...for å varme opp eller ned stemmen, massere stemmebåndene og få hele det intrikate systemet i halsen til å slappe av. I denne filmen får du en instruksjon i stemmeøvelsen «fonasjon i rør. Fonasjon i rør Øvelsen ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  ...bidrar til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd. Statped skal arbeide etter desse måla i 2023 Hovudmål 1: Kompetansebygging Kommunar og fylkeskommunar får tenester og støtte til kompetanseutvikling ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  Særlig gjelder dette de med sammensatte vansker. Oppmerksomheten er ofte rettet mot detaljer og bit-for-bit-informasjon. Mange får dermed ikke den oversikten som skal til for å kunne ta initiativ, kommunisere ...
 • Læring i samspill når en elev har hodeskade

  30.03.2016 | Artikkel

  ...benyttes til faglig dialog og drøfting mellom kollegaer og med andre interesserte. Læring forutsetter gode relasjoner og samspill mellom de involverte og læringsmiljøet. Opplæringen skal bidra til at alle ...