Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Du kan også søke etter: tegn i barnehagewn

Viser 901 - 910 av 2623 treff.

  • Bitsboard Flashcards & Games

    10.05.2016 | App

    ...du kan arbeide med utgangpunkt i bildekort og lydstøtte på ulike måter; bygge ord, stave, finne ord til bilde, finne manglende bokstav, sporing av bokstaver, ordjakt, flashcards, sortere, rekkefølge, sant/usant ...
  • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

    28.03.2017 | Kapittel

    ...svarene: fra aldri å bruke morsmålet til alltid å bruke det. De vektla også betydningen av gode ferdigheter i morsmålet i Norge forskjellig, fra ikke så viktig til veldig viktig. Noen sa at de ikke likte ...
  • Matematikk "sett" med andre øyne

    16.08.2016 | Bok/hefte

    ...matematikk for lærere som underviser elever med store synsvansker. Boken retter seg mot lærere i grunnskolen (førskole) og med hovedvekt på grunnleggende opplæring. Statped ...
  • Etiske refleksjoner

    04.05.2015 | Kapittel

    ...for samtalen. Dersom barnet hovedsakelig vil snakke om emner som det er vanskelig å knytte følelser til, kan det være nødvendig at den voksne overstyrer og velger et annet tema. Kanskje de to kan møtes litt ...
  • Hvem fyller ut kartleggingsskjema?

    21.08.2017 | Kapittel

    ...glede. Det er viktig å samle inn denne kunnskapen, og interessekartleggingsmaterialet er et verktøy til dette. Optimalt sett bør flest mulig av dem som kjenner personen godt fra ulike livsarenaer, fylle ...
  • Matematihkka mánáidgárddis

    24.01.2019 | Bok/hefte

    ...eksempler og motivere til systematisk arbeid med matematikk i barnehagen. Loga Matematihkka mánáidgárddis birra davvisámegillii. Ressurspermen er delt inn i tre ulike emner og følger årsplanen til barnehagen: Problemløsing ...
  • Avgjørende for å utvikle språket

    08.06.2018 | Kapittel

    – Tilgangen til disse ressursene er helt avgjørende for at Elise og de andre tegnspråklige elevene skal kunne bruke og utvikle førstespråket sitt i et miljø med få andre tegnspråklige barn og voksne. De ...
  • Ledsagerteknikker

    16.10.2013

    Ledsagerteknikkene legger til rette for et likeverdig samarbeid. De som går mye sammen, vil etter hvert finne sine egne måter å bruke teknikkene på.  Ledsagergrepet Det er den synshemmede som holder i armen til ledsageren ...
  • Overganger

    15.06.2022 | Kapittel

    Barn og unge med ADHD er sårbare for overganger i barnehage- og skolehverdagen. En overgang representerer en endring og har mindre struktur, noe som kan oppleves som uoversiktlig.  Overganger kan være ...
  • Mer, ja, få

    27.01.2016 | Bok/hefte

    ...tenkt som et hjelpeverktøy til de som arbeider med de svakeste elevene. Heftet har som siktemål å gi leserne praktiske ideer, beskrive mulige framgangsmåter og inspirere til opplæring i enkle alternative ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!