Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 31 - 40 av 2656 treff.

 • Skolen som rehabiliteringsarena

  05.03.2020 | Kapittel

  Skolen er en viktig rehabiliteringsarena for eleven. I tillegg til å oppleve seg inkludert og ha sosialt samvær med venner, skal eleven trene seg opp igjen etter skaden. Eleven skal trene opp evne til ...
 • Stamming i skolen

  01.06.2021 | Tema

  ...alltid like hørbart og synlig, men utfordringene til eleven kan likevel være omfattende. Hvordan eleven blir møtt av lærere og får tilrettelagt sin skolehverdag, har som regel stor betydning for elever med ...
 • Fravær fra skolen

  11.08.2021

 • Spill i skolen

  30.08.2017 | Tema

 • Programmering i skolen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...problemløsere med evnen til å stå i et problem over tid. Programmering kan også gi rom for kreative måter å løse problemer på og kan stimulere til skaperglede, nysgjerrighet, selvtillit og vilje til å prøve ut ideer ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  Relasjoner til jevngamle og voksne på skolen er den viktigste beskyttelsesfaktoren for at barn og elever med ADHD trives på skolen. Gode og trygge relasjoner er derfor avgjørende for å kunne tilrettelegge ...
 • Hørselstap i grunnskolen

  16.08.2022

 • Hørselstap i grunnskolen

  16.08.2022

 • Leahs historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...en hjernerystelse, vise seg å bli en lang vei tilbake til hverdag og skole. Hjernerystelser er vanligvis ukompliserte for de fleste, men kan for noen føre til en mer alvorlig hjernerystelse enn de fleste forbinder ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  ...kunnskapen som foreligger om tegnspråkopplæring i grunnskolen og å relatere denne kunnskapen til det som er relevant med tanke på norske forhold. Til grunn for arbeidet ligger følgende forskningsspørsmål: ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!