Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 907 treff.
 • Tid og påminnelser

  22.10.2019 | Kapittel

  ...hendelser Gjøre elevene mer selvstendige Digitale påminnelser gir deg mulighet til å individuelt tilpasse tidspunkter, varslinger, beskjeder og prealarmer. Når du bruker digitale påminnelser kan du bruke ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  Hva tenker vi at tolken kan bidra med? Tolkens oppgave er å utføre et språkarbeid. Tolken skal tilpasse seg situasjonen og deltakerne, men har ikke ansvar for at de som snakker sammen forstår hverandre ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...det som ordet viser til). «Ordforrådet» brukes blant annet av logopeder for å lage individuelt tilpassede undervisningsopplegg for personer med språk- eller talevansker. En logoped som arbeider med afasi ...
 • Taktile planer og symboler

  23.08.2023 | Kapittel

  ...og videre gi barnet mer hensiktsmessige måter å uttrykke seg på. Taktile symboler og planer må tilpasses det enkelte barn, og her er det viktig å ha kunnskap om barnets: syns- og hørselsfunksjon interesser ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...tilfeller kan det være fornuftig å bruke leker som går på strøm, og som lett lar seg styre ved hjelp av tilpassede brytere. Da kan selv barn med svært begrenset bevegelighet få mulighet til å sette i gang spennende ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...skyldes de grunnleggende vanskene som kjennetegner diagnosen. Elever med ADHD har vansker med å tilpasse og å styre sin oppmerksomhet og adferd.  Uoppmerksomhet, manglende oversikt, vansker med å avslutte ...
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...læringsstrategier; lag gjerne oppskrifter på oppgaveløsing IKT som kompensering for språk og oppmerksomhet Tilpasse oppgaver med hensyn til omfang, vanskegrad og lengde på arbeidsøkter Toleransevinduet (Nordanger ...
 • Digital mobbing

  22.09.2016 | Bok/hefte

  ...de i står i særlig fare for å bli mobbet av andre på nettet. Som et ledd i utviklingen av håndteringskompetansen hos barna er det viktig at man har et opplegg i skolen og hjemme hvor man jevnlig repeterer ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...det viktig at vurdering i fagene kan gjøres ved hjelp av muntlige presentasjoner eller prøver, diktering eller filmsnutter, der dette er mulig. Fagene som setter krav til skriftlig vurdering er norsk skriftlig ...
 • Video transcription Julie Mulet

  07.09.2023 | Artikkel

  ...as well as the action that will trigger the sound. As mentioned earlier, a safe zone allows the triggering of several sound interactions depending on the gesture performed. The sound can be verbal, for ...