Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 906 treff.
 • Start enheten

  12.05.2015 | Kapittel

  ...vindu-enhetene er ulikt utformet, og knappen som brukes til å slå på enheten kan ha litt ulik form og plassering. Som regel er denne knappen plassert i motsatt ende av enheten i forhold til der "hjem"-knappen ...
 • Hensikten med Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...fremst ved skriving, lesing eller utforsking av nye apper, mens oversikter/strukturer trengs ved orientering/navigering. Selv om du ikke kan se detaljene, får du et inntrykk av hva som vises på skjermen.
 • Hjelpemidler

  07.09.2022 | Kapittel

  ...uteplassen og etter hvert blir mindre avhengig av en ledsager. Mobilitetsstokken brukes for å unngå hindringer og den gir informasjon om underlaget. Mobilitetsstokken blir en forlengelse av hånden og berører ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  ...lyd. Elevene velger det lesemediet de opplever gir funksjonalitet. Barnas beskrivelser og mestringsstrategier er et viktig bidrag ved anbefaling og tilrettelegging av den enkeltes leseutvikling. Utvikling ...
 • Øv på blikkretning

  06.03.2023 | Kapittel

  La eleven stå i en ring der de skal kaste en ball til hverandre. De skal ikke snakke med hverandre, men en regel er å se på den man kaster til. Første runde: Eleven som kaster oppnår øyekontakt med den ...
 • Skjermstørrelse

  16.03.2023 | Kapittel

  ...i løpet av en dag. Dette vil variere fra person til person. Skjermstørrelsen har betydning ved plassering på rullestol. Skal personen sitte ved bord og ha maskinen foran seg på bordet? Skal personen eller ...
 • Kryssing av vei

  09.08.2023 | Kapittel

  ...startes. Eleven går opp på fortauet samtidig som glideteknikk brukes for å sjekke at det ikke er noen hindringer.
 • ABC med punktskrift - et læreverk i lese- og skriveopplæringen

  09.10.2023 | Kapittel

  ...kan det være nyttig å bruke annet tilleggsmateriell.   Følgende kan bestilles fra Statped:  sorteringsbrett laminerte A4-ark med bokstaver i punktskrift og visuell skrift  taktile symboler og planer  legobrett ...
 • Tips til deg som skal ledsage

  12.06.2023 | Kapittel

  ...eleven alene uten et fast holdepunkt. Vis eleven en stol, en vegg eller annet som har en kjent plassering ...
 • Nytt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...kartlegges om barnet har behov for: tilrettelagt lydmiljø fysisk tilrettelegging og hjelpemidler fargemarkeringer i miljøet ute og inne gode lys- og blendingsforhold ...