Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 906 treff.
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  ...formidle innhold ved bruk av den formen eleven forstår og lærer best på, noe som gjør det lettere å tilpasse undervisningen til de med særlige behov. Elevene kan lage egne presentasjoner hvor de formidler ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  ...alle aldersgrupper. Den er fleksibel og du legger inn alt innhold selv, noe som gjør det enkelt å tilpasse til individuelle behov. Memoassist kan brukes sammen med smartklokken Apple Watch. Les mer om hvordan ...
 • Ledsaging av elev i rullestol

  07.09.2023 | Kapittel

  ...videoen nedenfor gis det eksempler ledsaging i rullestol. Vær oppmerksom på at ledsagingen alltid må tilpasses den enkelte. Video om ledsaging i rullestol For å sikre medbestemmelse er det viktig å legge til ...
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  Erfaringer: Vi vet også at elevens erfaringer med matematikk spiller inn. Noen elever har få mestringsopplevelser i matematikkundervisningen og opplever at de mislykkes i faget. Noen har opplevd å få negative ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...trygghet. Dette kan for eksempel innebære å la møbler og gjenstander ha faste plasser gi beskjed ved endringer i de fysiske omgivelsene holde orden i klasserom og fellesarealer sørge for ryddige og trygge ferdselsruter ...
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...grammatiske oppbygningen i språket vårt. Språklig bevissthetstrening Begrepet setning vises og ords plassering tydeliggjøres. Innholdet i sammensatte ord vises, og hvordan betydningen endres når del-elementene ...
 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...på følgende måte: Stå på en tom linje Flytt fokus til båndet: Alt. Velg Hjem Velg menypunktet Nummerering: Tab til fokus står på riktig valg, bekreft med Enter Ctrl+Shift+n kan brukes for å velge stilen ...
 • Dataspill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  14.09.2020 | Kapittel

  ...er Minecraft education. Spillet som er et åpent konstruksjonsspill, der du gjennom bygging og programmering kan manipulere omgivelsene, gir et godt utgangspunkt for samtale tilknyttet ulike fag og de tverrfaglige ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...måte for elevene å få vist kunnskap på. Når elevene kan bruke video, bildefortelling, lydopptak og diktering er det lettere for dem å få vist hva de kan, de er produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Erfaringer ...
 • Talesyntese

  01.12.2020 | Kapittel

  ...variere fra person til person og fra tekst til tekst. Ved skriftlig arbeid, som på tastatur eller med diktering, er det en god strategi å la elevene lytte til det de har skrevet. Da har de mulighet til å jobbe ...