Til hovedinnhold
Viser 811–820 av 906 treff.
 • Lage en presentasjon

  02.09.2019 | Kapittel

  ...har fortsatt stor skrifttype og en del koder, men bilder og lydfiler er borte. For å fjerne all formatering, kan du gjøre slik: Åpne den lagrede RTF-fila i Word Merk innholdet: Ctrl+a Klipp ut: Ctrl+x Åpne ...
 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...på følgende måte: Stå på en tom linje Flytt fokus til båndet: Alt. Velg Hjem Velg menypunktet Nummerering: Tab til fokus står på riktig valg, bekreft med Enter Ctrl+Shift+n kan brukes for å velge stilen ...
 • Dataspill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  14.09.2020 | Kapittel

  ...er Minecraft education. Spillet som er et åpent konstruksjonsspill, der du gjennom bygging og programmering kan manipulere omgivelsene, gir et godt utgangspunkt for samtale tilknyttet ulike fag og de tverrfaglige ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...måte for elevene å få vist kunnskap på. Når elevene kan bruke video, bildefortelling, lydopptak og diktering er det lettere for dem å få vist hva de kan, de er produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Erfaringer ...
 • Talesyntese

  01.12.2020 | Kapittel

  ...variere fra person til person og fra tekst til tekst. Ved skriftlig arbeid, som på tastatur eller med diktering, er det en god strategi å la elevene lytte til det de har skrevet. Da har de mulighet til å jobbe ...
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...grammatiske oppbygningen i språket vårt. Språklig bevissthetstrening Begrepet setning vises og ords plassering tydeliggjøres. Innholdet i sammensatte ord vises, og hvordan betydningen endres når del-elementene ...
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  Erfaringer: Vi vet også at elevens erfaringer med matematikk spiller inn. Noen elever har få mestringsopplevelser i matematikkundervisningen og opplever at de mislykkes i faget. Noen har opplevd å få negative ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...trygghet. Dette kan for eksempel innebære å la møbler og gjenstander ha faste plasser gi beskjed ved endringer i de fysiske omgivelsene holde orden i klasserom og fellesarealer sørge for ryddige og trygge ferdselsruter ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...være aktuelt. Tips til gjennomføring av studier Lære studieteknikk og få hjelp til oversikt og strukturering av fagstoff, forberedelse til eksamen og muligheter for å få oppklart uklarheter underveis i studiet ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...som skal skje. Opplever eleven å ikke ha oversikt over hva som skal skje eller at det blir mange endringer, kan stressnivået øke, og det blir lett kaos. Dette kan føre til uhensiktsmessig atferd som rigiditet ...