Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 909 treff.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...dag av i barnehagen. Oda Her kan du lese mer om Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen  (Regjeringen.no). Når barnet begynner i barnehagen Når et barn helt eller delvis mangler funksjonell tale, må ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...håndfast. Taktile symboler og planer kan være nyttige hjelpemidler i en slik sammenheng. Takle endringer Barn og elever med sammensatte vansker har ofte problemer med å takle at situasjoner og aktiviteter ...
 • Tiltak og tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  Når det tilrettelegges med spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning skal personens fungering og behov stå i sentrum. Alle har sine personlighetstrekk, temperament, interesser og preferanser. For ...
 • Tilrettelegge for godt lydmiljø

  23.08.2023 | Kapittel

  ...barnets plassering i forhold til vinduer, nærperson og resten av gruppen gode lysforhold plassering av eleven slik at han ikke har motlys (det er vanskelig å avlese ansikter i motlys) plassering av eleven ...
 • Materiell til bruk i undervisningen

  20.01.2022 | Kapittel

  Les mer og bestill her. Sorteringsbrett med ett rom Plastbrett med filt, 34x44 cm. Holder små gjenstander/leker innenfor et avgrenset område. Les mer og bestill her. Sorteringsbrett med 5 rom Plastbrett med ...
 • Innledning

  19.08.2021 | Kapittel

  I fagfornyelsen har programmering kommet inn i flere av fagene i skolen. Matematikkfaget har for eksempel kompetansemål knyttet til koding i alle klassetrinn. Hva betyr dette for elever med synsnedsettelse ...
 • Visuelle kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...er aktuelle og på hvilken avstand de kan oppfattes, avhenger av elevens synsfunksjon. nordlys I orientering og forflytning brukes ofte peilepunkter. Dette er visuelle kjennemerker, slik som et kirkespir ...
 • Registrer skolen

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...fylt ut, trykker du «Send til Statped for behandling».  Du får se en kvitteringsside som viser at Statped har mottatt registreringen. Den som er registrert som skolens kontaktperson, får en e-post med skolens ...
 • Trinn 1 Det blinde barnet leker med pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...fiksjon sammen med barnet. Pedagogen beskriver lekeutstyret og introduserer tema sammen med barnet, tilpasset barnets alder. Barnet må bli kjent med lekene taktilt. Pedagogen beskriver barnets handlinger og ...
 • «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge

  23.05.2022

  ...måleinstrumenter undersøker norskspråklige ferdigheter og de samme måleinstrumentene er oversatt og tilpasset til seks førstespråk for å undersøke ferdigheter på førstespråket. To enspråklige normutvalg inngår ...