Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 438 treff.
 • Tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Verktøyet ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...og pumpe opp olje nå? Eller skal vi pumpe opp så mye vi kan og bruke pengene på mer miljøvennlige tiltak?» Har du elever med sterkt nedsatt hørsel i klassen, velg heller en ressurs med tekst og vurder om ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...spesialpedagogikk). Behandlingsutfall kan være vanskelig å forutse, og ulike personer har nytte av ulike tiltak. Deltakerne i studien uttrykte at mål for behandlingen var å få kontroll over stammingen og å oppnå ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...arbeidet kalles nå "MOLAS-programmet, kontakt A2G her for mer informasjon, og les om presseoppslag om tiltaket i Bergensavisen fra oktober 2013 her. Autismespekteret og arbeidslivet - bakgrunn for MOLAS er at ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...planlegger ulike tiltak, uten at eleven er involvert. Elevens opplevelser, tanker og behov må være kjent for de som skal bistå med løsninger knyttet til skolefraværet. Eleven må forstå tiltakene og få et eierforhold ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...opplever som stress. Det er nødvendig å ha fokus på stressdemping og strategier for å håndtere stress. Tiltak i denne sammenhengen kan være: Unngå kognitiv overbelastning. Ikke «mas», gi heller skriftlig eller ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...hjemmet. ADL-trening regnes som opplæring når: tiltaket gis under skolens ansvar og ledelse tiltaket er en del av den individuelle opplæringsplanen tiltaket er hjemlet i enkeltvedtaket om spesialundervisning ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...denne forståelsen av språkvansker for din praksis? – når det gjelder kartlegging? – med tanke på tiltak? Fører denne forståelsen av språkvansker til endringer i din praksis? – eventuelt hvilke endringer ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  ...og vi mener selv at det totale tilbudet til voksne med språkvansker har blitt styrket med dette tiltaket. Vi får positive tilbakemeldinger fra deltagerne, som møter opp uke etter uke! Dette er jo både ...
 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...sommerperioden. Man bør så langt som mulig unngå å lufte i timene hvis det er støyende aktiviteter utenfor. Tiltak: Vinduer  For å hindre at støy trenger inn utenfra bør en først se på gummilistene rundt vinduene ...