Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1001 - 1010 av 2217 treff.

 • Mobiltelefon som læringsverktøy

  15.08.2019 | Video

  ...uunnværlig læringsverktøy i klasserommet. Marina og Christian, som begge er dyslektikere, er helt avhengig av mobilen både for å kunne lese og skrive. Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet ...
 • Solsystemet

  26.09.2018 | Nettressurs

  solsystemet-promo Solsystemet vårt er stort, veldig stort. Solen, Merkur, Venus og jorden er noen av de planetene Dag besøker. Nettressursen inneholder 12 filmer om planeter, asteroider og kometer, alle ...
 • Newton

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...svar på ting du lurer på – og ting du ikke lurer på – om mennesker og dyr. Du finner også beskrivelser av eksperimenter du selv kan prøve. Programmet er på tegnspråk og er stemmetolket. Statped, med ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...gi en beskrivelse på hvor sterk smerten er, og hvordan den arter seg. Kartleggingsverktøyene består av to skjemaer: Pediatrisk smerteprofil Non-communicating Children’s Pain Checklist (NCCPC-R) Om bruk ...
 • Virtuell virkelighet

  19.12.2016 | Seksjon

  Virtuell virkelighet (VR) plasserer deg inn i en kunstig verden skapt med digitalt innhold som kan bestå av bilder, lyd, video og spill. Dette åpner nye muligheter i undervisning og tilrettelegging. Her finner ...
 • Literate screeningtest

  29.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...videreutviklet og normert på et representativt utvalg av elever i videregående skole (16-20 år) og voksne (> 24 år), til sammen 300 personer. Om testen Testen består av 6 deltester og tar 30 minutter å gjennomføre ...
 • Utviklingshemming og tidlig innsats

  16.06.2016 | Artikkel

  ...forebygge skjevutvikling. Barnehagens tilbud til barn med utviklingshemming må bygge på en forståelse av det enkelte barns forutsetninger. Språklig stimulering vil alltid være viktig. Mulighetene for å kommunisere ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...voksne med utviklingshemming et pedagogisk tilbud som er tilrettelagt for deres forutsetninger, og av samme kvalitet som det som gis andre. Skal elever med utviklingshemming få utnyttet sitt læringspotensial ...
 • De enkelte innstillingene

  04.09.2019 | Kapittel

  ...skjermen, kan ha stor betydning for lesbarhet og utholdenhet. Mange svaksynte har en eller annen grad av lysømfintlighet. For dem kan det gi gode resultater å endre hvit skjermbakgrunn til for eksempel sort ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  Det er en klar styrke hvis flere av personalet engasjerer seg i «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!